Wanneer u ons inschakelt, zullen wij altijd onderzoeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat wij een zogeheten toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand kan een subsidie verstrekken wanneer u gelet op uw inkomen in aanmerking komt voor een toevoeging. Wij declareren de kosten van onze werkzaamheden bij het verkrijgen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand, u moet dan een (geringe) eigen bijdrage aan ons kantoor voldoen. Wij verwijzen u voor verdere informatie graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. Op deze site vindt u ook de inkomensnormen voor 2018.

 

Wanneer u niet in aanmerking zou komen voor een toevoeging, dan zullen wij de kosten van onze werkzaamheden bij u in rekening brengen. Ons uurtarief is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de aard van de zaak, het financieel belang, de spoedeisendheid van de zaak en de zwaarte van de zaak. Gedurende het eerste gesprek op kantoor zullen duidelijke prijsafspraken met u worden gemaakt over het te hanteren uurtarief. Bij aanvang van onze werkzaamheden brengen wij een voorschotnota in rekening.