Jeugdrecht

Het jeugdrecht omvat zowel het jeugdstrafrecht, als ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en gezags- en omgangskwesties. Deze zaken kenmerken zich door de grote inbreuk die zij maken op het privé- en gezinsleven van een (veelal reeds) gebroken gezin. Wanneer u te maken heeft met bureau jeugdzorg, het Openbaar Ministerie of de Raad voor de Kinderbescherming, kunnen wij u van onze rechtsbijstand voorzien en u bijstaan gedurende deze procedures.

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze brochures.

 

Jeugdstrafrecht

In Nederland kunnen kinderen tot 12 jaar niet strafrechtelijk worden vervolgd. Voor hun twaalfde levensjaar kunnen kinderen echter wel worden aangehouden door de politie om vervolgens te worden verhoord. In principe worden kinderen vanaf hun twaalfde tot hun achttiende levensjaar (en in bijzondere gevallen zelfs nog ná hun achttiende levensjaar) onderworpen aan het adolescenten- / jeugdstrafrecht.

 

Desalniettemin kan de strafrechter in bijzondere gevallen (de aard en/of ernst van de feiten en/of het gedrag van de verdachte) oordelen dat in de strafzaak tegen zestien of zeventien jarigen, het volwassenenstrafrecht zal worden toegepast.

 

Indien uw kind wordt aangehouden en/of zelfs in verzekering wordt gesteld, dan kunnen wij hem/haar daarin bijstaan. De uitgangspunten in het jeugdstrafrecht zijn wat anders dan in het volwassenenstrafrecht. Zo kunnen ouders – mits geen sprake is van beperkende maatregelen; de beperkingen – in sommige politiebureaus op bezoek bij hun kind. Als advocaat jeugdrecht kunnen wij u en/of uw minderjarige van rechtsbijstand voorzien en bijstaan gedurende deze procedures.

 

Rechtsbijstand aan minderjarigen is in principe kosteloos:

Onze rechtsbijstand aan uw minderjarige kind is – mits op basis van toevoeging – kosteloos. De Raad voor Rechtsbijstand legt aan minderjarige verdachten namelijk geen eigen bijdrage op.

 

De PIJ-maatregel / Jeugd-tbs:

De Rechter kan aan de minderjarige een maatregel ex artikel 77h lid 4 onder a van het Wetboek van Strafrecht opleggen: de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (de PIJ-maatregel). Deze maatregel wordt ook wel de jeugd-tbs genoemd, en kan volgens de wet alleen worden opgelegd als de minderjarige ten tijde van het plegen van het strafbare feit, leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens.

 

De PIJ-maatregel heeft grote impact op het leven van de minderjarige, zeker nu de maatregel in beginsel voor de duur van drie jaren wordt opgelegd. Na deze drie jaren, kan de maatregel zelfs meermalen met twee jaren verlengd worden, waarbij de maximale duur van de totale PIJ-maatregel zeven jaren is. Om een (verstrekkende) PIJ-maatregel op te leggen, dienen minimaal twee gedragsdeskundigen te rapporteren over de geestesgesteldheid van de minderjarige. Meewerken aan dit onderzoek kan dan dus ook verstrekkende gevolgen hebben. Advies van een gespecialiseerd advocaat is dus noodzakelijk en bij ons bent u daarvoor aan het juiste adres!

 

De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing:

Soms is Bureau Jeugdzorg van mening dat het in het belang van uw minderjarige kind is als hij/zij onder toezicht van Bureau Jeugdzorg wordt geplaatst, of zelfs uit huis wordt geplaatst. Deze procedures, gestart op verzoek van de Gemeente of de Raad voor de Kinderbescherming, luiden een tijdperk in dat gekenmerkt wordt door onrust, stress en angst voor wat er komen gaat. Feit is dat het helemaal niet zo hoeft te zijn dat wanneer Bureau Jeugdzorg meent dat een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing noodzakelijk is, de kinderrechter dit ook noodzakelijk acht. Het is daarom van belang dat u zich door een specialist op dit gebied laat bij staan, teneinde de rust in uw privé- en gezinsleven terug te laten keren. Wij kunnen u daarbij helpen.

U kunt ons bellen voor het maken van een afspraak op telefoonnummer 076 – 5200 240 of mailen naar info@verpaalenadvocaten.nl.