Team Verpalen Advocaten

Mevrouw mr. N.M.E. (Nathalie) Verpaalen

 

Nathalie Verpaalen Nathalie Verpaalen is na haar specialisatieopleiding lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA). Zij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg waarbij zij de strafrechtelijke afstudeerrichting heeft gekozen. Reeds tijdens haar studie is zij in het jaar 2000 begonnen met werken op een advocatenkantoor. Haar interesse in de advocatuur werd daardoor steeds groter. In april 2009 is zij op zelfstandige basis gaan werken als advocaat in Tilburg. Op 1 september 2012 heeft zij de deuren van haar kantoor in Breda geopend.

 

Nathalie Verpaalen heeft een grote affiniteit met het strafrecht in brede zin, zoals drugszaken, geweldszaken, vermogensdelicten en CBR-procedures, alsmede het detentierecht. Daarnaast bijt zich graag vast in jeugdzaken, waaronder uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen van minderjarigen en het jeugdstrafrecht.
Tot slot heeft Nathalie Verpaalen in 2015 haar specialisatieopleiding voor slachtoffer- en letselzaken afgerond zodat zij ook benadeelde partijen in strafzaken kan bijstaan op basis van toevoeging.

 

Mevrouw mr. F.W.M. (Floor) Hopmans

mr. F W M Hopmans
Floor Hopmans heeft gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht, waar zij twee meestertitels voor de master Strafrecht en de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging behaalde. In 2016 is zij daarop in dienst getreden bij Verpaalen Advocaten.

Floor Hopmans heeft tijdens haar studie ervaring op gedaan bij diverse strafrechtkantoren in Maastricht, waarbij zij zich heeft verdiept in diverse strafrechtelijke onderwerpen. Hier heeft haar passie voor het strafrecht zich verder kunnen ontwikkelen. Op het moment houdt zij zich voornamelijk bezig met commune strafzaken, detentierechtzaken en CBR-zaken.