Verpalen Advocaten

De advocaten van Verpaalen Advocaten hebben de volgende uitgangspunten:

 

Wij hebben maar één belang, en dat is het belang van de cliënt. Wij dienen geen algemeen of maatschappelijk belang zoals het Openbaar Ministerie, en een diepgaande belangenafweging laten wij over aan de rechter;

 

Cliënten wenden zich tot ons. Wij gaan niet actief op zoek naar potentiële cliënten;

 

Wij staan cliënten bij op betalende basis en op basis van een toevoeging (pro deo). Er wordt geen onderscheid gemaakt in de aanpak van die zaken en voor iedereen wordt even hard geknokt;

 

Wij staan alle cliënten bij en maken geen onderscheid naar ernst van de feiten waarvan een cliënt verdacht wordt;

 

Ook slachtoffers kunnen zich tot ons wenden;

 

In civiele zaken staan wij zowel eisende als gedaagde partijen bij;

 

Ook in zaken met betrekking tot erkenning, omgang, gezag en uithuisplaatsingen van jeugdigen bent u bij ons aan het juiste adres.