17feb

Comments closed
17FEB
by Nathalie Verpaalen Comments closed

17 februari 2015:

 

Vrijspraak in zaak roofoverval Valkenbergpark Breda:

 

De meerderjarige verdachte van een roofoverval in het Valkenbergpark te Breda in maart 2014, is daarvan door de Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda integraal vrijgesproken. Cliënt werd verdacht van het medeplegen van een diefstal met geweld in het Valkenbergpark, waarbij alle medeverdachten minderjarig waren. Namens de verdediging werd bepleit dat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bestond voor het feit dat cliënt daadwerkelijk enige handelingen heeft verricht in het Valkenbergpark, en dat evenmin sprake kan zijn van medeplegen van die handelingen, nu de enkele aanwezigheid van cliënt in het park daarvoor onvoldoende is.

 

De Rechtbank oordeelde als volgt:

 

‘Anders dan de Officier van Justitie heeft de Rechtbank niet de overtuiging gekregen dat verdachte in het park net als medeverdachte aanwijzingen heeft gegeven aan de drie andere jongens over hoe zij de beroving moesten uitvoeren en hoe zij de verschillende geweldshandelingen het beste konden inzetten. Door verschillende personen wordt verklaard dat verdachte in het park heel erg stil was en op afstand heeft gestaan.

 

Onder die omstandigheden kan de Rechtbank onvoldoende uitsluiten dat medeverdachten, die in hun verklaring over het gebeuren in het park wel een actieve rol toedichten aan de verdachte, zich vergissen.

 

Aangezien onvoldoende is vast komen te staan dat verdachte in het park uitvoeringshandelingen heeft verricht en aan het zich op dat moment niet distantiëren slechts beperkt gewicht kan worden toegekend, is de Rechtbank van oordeel dat geen sprake is van medeplegen.’

 

Cliënt werd daarom integraal vrijgesproken van hetgeen hem door het Openbaar Ministerie verweten werd. Door het Openbaar Ministerie werd vervolgens geen hoger beroep ingesteld.

 

Klik hier  voor de uitspraak

 

Comments are closed.