20mrt

Comments closed
20MRT
by Nathalie Verpaalen Comments closed

20 maart 2015:

 

Vordering verlenging TBS met voorwaarden afgewezen na ‘slechts’ twee jaar behandeling:

 

Bij vonnis de dato 5 april 2013 is aan cliënt de maatregel van terbeschikkingstelling (hierna tbs) met voorwaarden opgelegd, wegens doodslag op zijn echtgenote.

 

Cliënt is ontoerekeningsvatbaar geacht in het kader van die doodslag, omdat hij als gevolg van een hersenoperatie, een hypofysetumor, een eventueel delier na de narcose ten behoeve van die operatie en foutieve medicatie, ten tijde van de doodslag in een actieve psychose verkeerde. Kort gezegd kan hem daarom niet worden toegerekend wat er is gebeurd.

 

Nadat cliënt bijna twee jaar een tbs-maatregel heeft ondergaan, diende de Officier van Justitie een vordering verlenging van voornoemde tbs-maatregel in. Het Openbaar Ministerie stelde, kort gezegd, dat zij niet kon begrijpen hoe een man, na ‘slechts’ twee jaar behandeling zo perfect kon functioneren, als gevolg waarvan het nu beëindigen van de maatregel een te groot risico op gevaar voor de maatschappij zou vormen.

 

Feit is echter, dat de behandelend psycholoog en psychiater, alsmede een extern door de rechter-commissaris benoemde gedragsdeskundige oordeelde dat geen enkele gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens meer aanwezig bij was cliënt, die continuering van de maatregel verantwoorden. Daarnaast stelde men dat het recidiverisico laag was. De reclassering adviseerde in het verlengde van de conclusie van de gedragsdeskundigen dan ook tot afwijzing van de vordering tot verlenging van de maatregel. Kort gezegd; de getuigen-deskundigen meenden dat de tbs-maatregel kon eindigen.

 

De verdediging heeft daarenboven nog betoogd dat, mocht al enig recidiverisico worden aangenomen, niet gezegd kan worden dat dit in relatie staat tot het feit, noch tot enige ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, en dat daarmede niet voldaan is aan de wettelijke vereisen voor verlenging van de maatregel.

 

De Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda, oordeelde vervolgens in haar beslissing de dato 20 maart 2015 als volgt:

‘De Rechtbank stelt, gelet op de eensluidende adviezen van de diverse deskundigen, vast dat er bij meneer geen sprake meer is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Hoewel er nog wel sprake is van enig recidiverisico, vloeit dit risico – dat als laag kan worden aangemerkt – niet voort uit een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis als hiervoor bedoeld. Om die reden kan niet worden gezegd dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen, eist dat de TBS van meneer wordt verlengd. De vordering zal daarom worden afgewezen.’

 

Het Openbaar Ministerie heeft tegen dit vonnis geen hoger beroep ingesteld. De tbs-maatregel van cliënt is derhalve inmiddels geëindigd.

Comments are closed.