30jan

Comments closed
30JAN
by Nathalie Verpaalen Comments closed

30 januari 2014:

 

Uitspraak in zaak woningexplosie Riel:

 

Op 4 december 2012 heeft in een woonhuis aan het Zandeind te Riel een gasexplosie plaatsgevonden. Ter plekke werd cliënt onmiddellijk aangehouden als bewoner en eigenaar van het pand. Cliënt werd verdacht van het – al dan niet opzettelijk – veroorzaken van een gasexplosie, dan wel het – al dan niet opzettelijk – veroorzaken van een brand.

Gedurende de behandeling ter terechtzitting heeft de raadsvrouwe, mevrouw mr. N.M.E. Verpaalen uitvoerig verweer gevoerd tegen de ten laste gelegde feiten. Daarbij richtte zij zich onder andere op het feit dat cliënt verklaard heeft de gaskraan gedicht te hebben en dat uit technisch onderzoek niet is gebleken dat de gasafsluiting niet goed gesloten was. Feit is dat uit onderzoek bleek dat er een aanvullende gaskraan achter een keukenkastje zat, waar cliënt klaarblijkelijk niets van af wist. Verder blijkt uit het technisch onderzoek evenmin of de hofgaskraan in de meterkast op het moment van de explosie aan of uit stond. Tot slot komt naar mening van de raadsvrouwe evenmin vast te staan dat cliënt opzettelijk open vuur in de woning heeft gecreëerd of dat hij brandbare stoffen met dat vuur in contact heeft gebracht.

 

De rechtbank oordeelde als volgt:

 

‘De Rechtbank stelt vast dat de oorzaak van het ontstaan van de explosie niet blijkt uit het dossier, dat voor de rechtbank ter beoordeling ligt. Er is weliswaar een rapport van de Unit Forensisch Technisch Onderzoek, doch hierin is slechts vastgesteld dat sprake is geweest van een gasexplosie. De Unit Forensisch Technisch Onderzoek heeft niet kunnen vaststellen welke ontstekingsbron de oorzaak is geweest van de explosie. Nu niet duidelijk is hoe de explosie is ontstaan, kan op basis van het rapport niet vastgesteld worden welke – eventueel verwijtbare – rol de verdachte heeft gehad bij het ontstaan van de explosie en de daarop volgende brand.’

 

Gelet op het voorgaande werd cliënt vrijgesproken van het opzettelijk teweegbrengen van een explosie, dan wel een brand en van het door zijn schuld teweeg brengen van een explosie, dan wel een brand.

 

Comments are closed.