22dec

Comments closed
22DEC
by Nathalie Verpaalen Comments closed

22 december 2016:

Tijd voor een ambtsinstructie voor beveiligers?

 

Bijna niemand die de leeftijd van 18 jaren is gepasseerd, heeft zich nog nooit in het uitgaansgedruis begeven. Menig horeca-etablissement loopt na middernacht vol, en rond sluitingstijd van de café’s en discotheken vult de stad zich weer met de gasten die huiswaarts keren. Niet zelden zorgt een deel van deze stoet voor de nodige problemen. Dronken gasten die hun jas terug willen, niet willen vertrekken en het vervolgens aan de stok krijgen met het beveiligend personeel binnen de horeca.

 

Deze beveiligers, gemakshalve zo genoemd, moeten binnen hun functie met enige regelmaat geweld gebruiken. Niet zelden moeten zij zich daarna voor dit geweld verantwoorden bij de politierechter, waarbij ons kantoor hen dan bijstaat. Feit is dat ook deze beveiligers in beginsel geen geweld mogen gebruiken. Inmiddels blijkt dat dit gegeven absoluut niet meer aansluit bij de praktijk, en dat het hoog tijd is voor een ambtsinstructie; geweldsinstructie, voor deze beroepsgroep.

 

Beveiligers maken het feitelijk mogelijk, dat het normale publiek een avond in betrekkelijke rust doorbrengt. Daarvoor blijkt het (helaas) soms nodig te zijn, dat zij geweld toepassen. Feit is dat voor deze beroepsgroep, waarin geweld soms nodig en/of noodzakelijk blijkt te zijn, niets geregeld is aangaande dit geweld. Voor de politie is hier een ambts- en geweldsinstructie voor geschreven, maar voor de beveiligers dus niet. Wat mag je? En wat mag je vooral niet? En mag een beveiliger überhaupt verder gaan dan een ‘andere’ burger? Nu hierover niets geregeld is, wordt de beveiliger door de wetgever, aan de strafrechter overgeleverd en aan zijn lot over gelaten.

 

Voor normale burgers geldt dat zij enkel geweld mogen gebruiken wanneer dit gerechtvaardigd is. Dit zal het geval zijn in een noodweer-situatie. In dat geval dient de burger aannemelijk te maken dat hij het geweld heeft aangewend teneinde zichzelf, of een ander te beschermen. Het lastige is dat de situaties waarin daadwerkelijk sprake is van noodweer(exces) schaars zijn, en dat degene die zich op noodweer beroept vaak is overgeleverd aan andere bewijsmiddelen zoals camerabeelden en/of getuigen. In beginsel geldt dit ook voor de beveiliger.

 

Jurisprudentiële ontwikkelingen rondom de beveiliger: 

 

In 2013 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor het eerst expliciet dat het een beveiliger is toegestaan om geweld te gebruiken. In die zaak ging het om een portier die een lastige klant uit een discotheek had verwijderd. De portier werd bedreigd en gaf vervolgens een forse duw. De klant kwam ten val en brak daarbij zijn been op diverse  plaatsen. Het Gerechtshof oordeelde als volgt:

 

” Een beveiliger is uit hoofde van zijn aanstelling bevoegd “personen binnen te laten of, als dat nodig is, te verwijderen. Bij het toelaten is de portier bevoegd zo nodig de doorgang te blokkeren, terwijl hij bij het verwijderen van iemand die de orde verstoort bevoegd moet worden geacht personen niet alleen verbaal de toegang te ontzeggen maar hen ook zo nodig aan te raken. Ook het geven van een duw kan naar het oordeel van het Gerechtshof onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Maatgevend bij de beoordeling van het optreden is dat de portier daarbij de grenzen van de redelijkheid niet overschrijdt. Dat laat enige beoordelingsruimte voor verschillen van inzicht en van reactiemogelijkheden. Zoals verdachte heeft opgemerkt, werkt hij als portier van een uitgaansgelegenheid in een gebied met mensen die alcohol of andere middelen gebruiken.”

 

De Rechtbank Amsterdam publiceerde op 19 december 2016 een uitspraak van begin november waarin de rechtbank oordeelt dat “het vastpakken en het geven van een enkele duw, op grond van de jurisprudentie, tot de bevoegdheden van een portier kunnen worden aangemerkt”.

 

Het geven van een duw is voor een niet-beveiliger strafbaar gesteld als mishandeling, mits daarbij sprake is van pijn en/of letsel aan de zijde van de aangever. Rechters oordelen deze duw vervolgens echter in elke gevallen ook onder de reguliere werkzaamheden van een beveiliger. Feit is echter, dat niet alle rechters hetzelfde denken. En dan ontstaat de vraag hoe gedacht moet worden over het geven van een klap aan een klant, als diezelfde klant ondanks herhaalde verzoeken om weg te gaan, voor de ingang en/of de beveiliger blijft staan? Is een klap dan een mishandeling, of valt die klap onder de reguliere werkzaamheden van een beveiliger? De discussie blijft dus.

 

Politieagenten mogen volgens de wet wel geweld gebruiken. Dit geweld wordt dan getoetst aan – met name – de ambtsinstructie. Daarin is geregeld wanneer welk geweld mag worden toegepast. Voor beveiligers is deze instructie er dus niet. Een landelijke geweldsinstructie voor beveiligers voorkomt veel onduidelijkheid en onzekerheid, en laat hen niet langer aan hun lot over. Het voorkomt bovendien uiterst vervelende strafrechtelijke consequenties voor een beveiligers indien hij er niet in slaagt noodweer aannemelijk te maken. Wat een feestelijk avondje moet worden en is voor velen, kan na invoering van en geweldsinstructie voor de beveiligingsbranche dan ook daadwerkelijk voor iedereen feestelijk eindigen. Ook voor de beveiliger, die daar simpelweg zijn werk staat te doen, en het leuk probeert te houden voor ons allemaal. Het woord is aan de wetgever.

 

 

 

 

Comments are closed.