16dec

Comments closed
16DEC
by Nathalie Verpaalen Comments closed

16 december 2014:

Tegenonderzoek naar de geestesgesteldheid in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen heeft vandaag het verzoek van de verdediging in de zaak tegen de 30-jarige Admilson R. om tegenonderzoek te gelasten toegewezen. Admilson R. (hierna cliënt) wordt ervan verdacht tezamen met zijn broer, in november 2014 de heer B. Smit om het leven te hebben gebracht in het Nationaal Park Dwingelderveld. Daarnaast wordt cliënt, eveneens tezamen met zijn broer, verdacht van het om het leven brengen van het echtpaar Veenendaal te Exloo, in juli 2013.

 

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum heeft inmiddels een rapport uitgebracht over cliënt, waarin zij stelt dat cliënt volledig toerekeningsvatbaar is en dat daarom geen TBS noodzakelijk wordt geacht. De rapportage is voor de verdediging volstrekt onbegrijpelijk en om die reden heeft mevrouw mr. C.G.J.E. Lut samen met de heer mr. M.P.K. Ruperti op de regiezitting van 12 december jl. verzocht om een tegenonderzoek. Dit tegenonderzoek moet naar haar mening gebeuren in een klinische vorm, en wel in de Penitentiaire Inrichting Vught.
De Rechtbank oordeelde vandaag als volgt:

 

“De rechtbank ziet aanleiding om, mede gelet op de aan de orde zijnde grote belangen, een contra-expertise te gelasten.” Omdat de rechtbank eerste absolute zekerheid wil hebben of plaatsing in de PI Vught daadwerkelijk kan worden gerealiseerd, is gelast dat het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie) rapporteert omtrent de mogelijkheden van observatie in een klinische setting buiten het PBC.”

 

Klik hier voor de uitspraak.

Comments are closed.