01mrt

Comments closed
01MRT
by Nathalie Verpaalen Comments closed

1 maart 2017:

De strijd om bijstand bij politieverhoor:

 

Op 1 maart 2016 werd het recht voor verdachten om bij het verhoor bij de politie te worden bijgestaan door een raadsman, ingevoerd. Nu, een jaar later, bestaat nog steeds ‘strijd’ om de invulling van dit recht.

 

Volgens de wet en de daaruit voortvloeiende regelgeving, heeft de raadsman per 1 maart 2017 meer bevoegdheden gedurende het politieverhoor. De raadsman mag gedurende het verhoor niet actief adviseren, vragen stellen of ingrijpen. Alleen als blijkt dat de verdachte de vragen niet begrijpt, niet goed meer in staat is om vragen te beantwoorden, of wanneer ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend, mag de raadsman ingrijpen. Ook wordt de raadsman aan het einde van het verhoor de gelegenheid geboden aanvullende vragen te stellen of opmerkingen te maken. Indien de raadsman zich niet aan de regels houdt, mag de hulpofficier van justitie hem de toegang tot de verhoorruimte ontzeggen.

 

De Orde van Advocaten heeft vervolgens richtlijnen opgesteld, waarin weliswaar wordt gesteld dat de raadsman zich in beginsel terughoudend moet opstellen en zich niet actief met het verhoor mag bemoeien, maar de raadsman tevens de bevoegdheid krijgt om de verdachte / cliënt te adviseren en hem te voorzien van effectieve rechtsbijstand.

 

Over deze effectieve rechtsbijstand gedurende het politieverhoor en de praktische aspecten daarvan, probeert de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), af te dwingen dat de bijstand beter vergoed wordt middels het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

 

Op dit moment vergoedt de Raad voor Rechtsbijstand (het orgaan van de Nederlandse Staat wat zorg draagt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand), ongeacht het aantal verhoren en de duur daarvan, € 150,00 tot € 300,00. Dat verhoren meestal enkele uren duren en niet zelden over meerdere dagen worden verspreid, doet daar dan niet aan af. Voor advocaten lijdt die forfaitaire vergoeding tot een onhoudbare situatie, en hopelijk verandert dit snel.

Comments are closed.