15apr

Comments closed
15APR
by Nathalie Verpaalen Comments closed

15 april 2015:

 

Steekincident Penitentiaire Inrichting Haarlem: geen poging doodslag of poging zware mishandeling:

 

Cliënt werd verdacht van het, door met een afgeslepen lepel in de halsstreek van een medeverdachte steken, plegen van een poging doodslag, dan wel subsidiair een poging zware mishandeling en meer subsidiair, het plegen van een mishandeling.

 

Ter terechtzitting van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch werd door de verdediging bepleit dat geen sprake is geweest van (voorwaardelijk) opzet op de dood, dan wel op enig zwaar lichamelijk letsel van de aangever. Meer specifiek doelde de verdediging daarbij op het ontbreken van een aanmerkelijke kans op de dood, dan wel op enig zwaar lichamelijk letsel van de aangever, gelet op het letsel van aangever, de scherpte van de lepel en het feit dat onvoldoende duidelijk is geworden met welke kracht, hoe vaak en op welke wijze het letsel tot stand zou zijn gekomen. In optiek van de verdediging kon daarom alleen tot een bewezenverklaring van de mishandeling worden gekomen.

 

De Rechtbank oordeelde in haar vonnis de dato 15 april 2015 vervolgens dat gelet op de verklaringen van het slachtoffer en de getuige, als ook gelet op de aard van het voorwerp waarmee is gestoken en het beperkte letsel dat daardoor is ontstaan, niet is komen vast te staan dat de verdachte opzettelijk heeft gepoogd het slachtoffer te doden, dan wel zwaar lichamelijk letsel toe te brengen.

 

Cliënt werd derhalve vrij gesproken van poging doodslag en poging zware mishandeling en enkel veroordeeld voor de mishandeling.

 

Het Openbaar Ministerie heeft geen hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis en daarmee is dit vonnis dus ook onherroepelijk.

 

Comments are closed.