09okt

Comments closed
09OKT
by Nathalie Verpaalen Comments closed

9 oktober 2016:

 

Rijbewijs: een onaangename verrassing:

 

Dagelijks moeten verdachten zich door het gehele land voor de rechter verantwoorden voor het rijden onder invloed van alcohol. In bepaalde gevallen is dat voor die verdachte niet de eerste keer. Wanneer iemand voor de tweede keer veroordeeld wordt voor het rijden onder invloed, heeft de tweede veroordeling tot gevolg dat – naast de straf die ter zake van de tweede maal rijden onder invloed wordt opgelegd – het rijbewijs wordt verklaard. Dat gevolg is vrijwel onbekend, en leidt tot een onaangename verrassing.

 

Voornoemde ongeldigverklaring is geregeld in het relatief onbekende artikel 123b van de Wegenverkeerswet. Deze bepaling staat sinds 2011 in die wet. Indien iemand binnen vijf jaar na een onherroepelijk geworden veroordeling door de strafrechter, opnieuw wordt veroordeeld wegens het rijden onder invloed (meer dan 570 mg/l in uw adem of meer dan 1,3 ‰ in uw bloed), verliest het rijbewijs van rechtswege zijn geldigheid. Met de veroordeling door de strafrechter, wordt verder de strafbeschikking van de Officier van Justitie, gelijkgesteld. De gevolgen zijn dan enorm.
In 2014 heeft de Nationale Ombudsman stevige kritiek geleverd op de informatievoorziening van de overheid aan de burger over de gevolgen van deze wetsbepaling. In die concrete kwestie bij de Ombudsman ging het over een samenloop van deelname aan het alcoholslotprogramma en een strafzaak. De betrokken burger c.q. veroordeelde, nam deel aan het alcoholslotprogramma op basis van informatie van het CBR, terwijl het CVOM tegelijkertijd bericht stuurde dat het rijbewijs van rechtswege ongeldig was verklaard na een tweede veroordeling binnen vijf jaar. De Ombudsman beveelt aan dat beide overheidsinstanties hun informatievoorziening en werkwijze op elkaar gaan afstemmen.

 

Voor verdachten en onze cliënten is het van wezenlijk belang deze onbekende maar verstrekkende bepaling onder de aandacht te brengen. Het rijden onder invloed kan bij de eerste keer al grote gevolgen hebben, maar een tweede onherroepelijke veroordeling binnen vijf jaar na de eerste veroordeling of strafbeschikking, leidt automatisch tot ongeldigheid van het rijbewijs. Het resultaat van het alcoholonderzoek moet die tweede keer wel meer dan 570 mg/l (adem) of meer dan 1,3 ‰ (bloed) zijn geweest. Men zal dan weer opnieuw moeten afrijden om een rijbewijs te verkrijgen. Laat u dus niet verrassen!

 

Klik hier voor de kritiek van de Nationale Ombudsman uit 2014.

Comments are closed.