23mrt

Comments closed
23MRT
by Nathalie Verpaalen Comments closed

23 maart 2017:

 

Reconstructie in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Op 23 maart 2017 heeft er in het Nationaal Park Dwingelderveld een reconstructie plaatsgevonden van de doodslag op de heer B. Smit. Gedurende deze reconstructie hebben cliënt en zijn broer afzonderlijk van elkaar met het landelijk video reconstructieteam besproken wat er zich heeft voorgedaan in het Dwingelderveld.

 

Gedurende een reconstructie wordt een verdachte door de rechter(-commissaris) of raadsheer(-commissaris) ontvangen en wordt uitdrukkelijk gezegd dat de verdachte geen antwoord hoeft te geven op vragen. De advocaat is aanwezig bij deze reconstructie, samen met de rechter, de griffier, en de Officier van Justitie, danwel Advocaat-generaal.

 

Gedurende de reconstructie stelt een medewerker van het landelijk video reconstructieteam vragen aan de verdachte, waardoor op een organische wijze wordt doorgesproken hoe het incident zich nu precies heeft afgespeeld. Wie stond waar? Vanaf waar werd geschoten? Hoe werd toen gericht? Hoe bevonden de betrokken personen zich ten opzichte van elkaar? Vervolgens kunnen de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, eventuele aanwezige medewerkers van het NFI en de verdediging aanvullende vragen ter verheldering stellen, door middel van de medewerker van het landelijk video reconstructieteam.

 

Ook op 23 maart jongstleden verliep de reconstructie zich op deze wijze. De bevindingen van de reconstructie zijn middels camerabeelden vanuit diverse hoeken vastgelegd, en deze gegevens zullen aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden verstrekt. Het NFI kan met deze gegevens / informatie vervolgens aanvullend onderzoek doen, en het Gerechtshof vervolgens informeren.

 

De verdediging hoopt dat de zaak hierna inhoudelijk kan worden behandeld.

 

Klik hier voor een fragment van RTV Drenthe aangaande de reconstructie.

 

Klik hier voor een fragment van SBS6 aangaande de reconstructie.

 

 

 

Comments are closed.