30jun

Comments closed
30JUN
by Nathalie Verpaalen Comments closed

30 juni 2017:

Levenslange gevangenisstraf in megaproces Passage in strijd met rechtspraak Hoge Raad:

 

Passage:

 

Het gerechtshof Amsterdam heeft gisteren, op 29 juni 2017,  in het megaproces Passage, vier verdachten veroordeeld tot de ultieme sanctie levenslang. Dat vier verdachten nu, in één proces, de ultime sanctie opgelegd krijgen, is een unicum in het Nederlandse strafrecht.

 

In optiek van ons kantoor is dit gegeven opmerkelijk omdat de Hoge Raad der Nederlanden, nog bijzonder kritisch was over de wijze van tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf (Faig B.). De Hoge Raad overwoog toen dat een levenslange gevangenisstraf niet kan worden opgelegd, indien niet reeds ten tijde van de oplegging duidelijk is dat er na verloop van tijd een reële mogelijkheid tot herbeoordeling van de straf bestaat. In de Nederlandse rechtspraktijk ontbreekt een specifieke, op de levenslange gevangenisstraf toegesneden mogelijkheid van herbeoordeling. De huidige tenuitvoerleggingspraktijk is daardoor onverenigbaar met de eisen die art. 3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Omdat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd dat het de bedoeling is de Nederlandse praktijk in overeenstemming te brengen met de eisen die art. 3 EVRM stelt, heeft de Hoge Raad besloten de verdere behandeling van de zaak tegen Faig B. aan te houden tot 5 september 2017.

 

De ontwikkelingen:

 

In maart van dit jaar trad het Adviescollege levenslang gestraften in werking. Kennelijk vindt het gerechtshof Amsterdam in Passage, dat de wetgever hiermee een geslaagde poging heeft gedaan, het Nederlandse recht op dit punt in overeenstemming te brengen met het Europese recht. Wij achten die beslissing onbegrijpelijk.  In die nieuwe regelgeving (het Adviescollege) is nog steeds de minister, de spin in het web.  Daarmee wordt het Adviescollege een instituut wat onderhevig is aan de politieke kleuren, van dat moment. Daarmee kan de aard en insteek van het Adviescollege, en de toon, elke vier jaar verschillen.

 

Wij zien de ontwikkelingen in deze kwestie, zeker met het oog op spelende ‘levenslang-zaken’ met veel belangstelling tegemoet.

 

 

Comments are closed.