22nov

Comments closed
22NOV
by Nathalie Verpaalen Comments closed

22 november 2016:

 

Kort geding documentaire KRO-NCRV afgewezen:

 

De documentaire die door de KRO-NCRV is gemaakt, over de strafzaak tegen de Admilson en Marcos R.,  kan geheel worden uitgezonden. De voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag heeft op 22 november 2016, de eis van het Openbaar Ministerie afgewezen. De eis zag toe op een verbod om beelden uit te zenden, die met medewerking van verdachten, hun raadslieden, de Rechtbank en en het Openbaar Ministerie zijn gemaakt.

 

Volgens de voorzieningenrechter regelt het door het Openbaar Ministerie getekende mediacontract niet, dat kan worden afgezien van volledige medewerking aan de documentaire. Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland was op een eerdere toezegging om mee te werken terug gekomen, nadat enkele nabestaanden bezwaar hadden gemaakt tegen die medewerking. De voorzieningenrechter stelde dat:

 

“voorafgaand aan het sluiten van het mediacontract was al bij het Openbaar Ministerie bekend, dat de nabestaanden van het echtpaar (…) er bezwaar tegen hadden dat er een documentaire zou worden gemaakt over de strafzaak en dat het Openbaar Ministerie daaraan mee zou werken. Kennelijk was dat op dat moment voor het Openbaar Ministerie geen reden om van medewerking aan de documentaire af te zien.”

 
De documentairemaaksters Meral Uslu en Maria Mok zijn vrijwel vanaf het begin van het opsporingsonderzoek bezig geweest met het maken van opnames over de strafzaak tegen de gebroeders R. Admilson R. wordt door mevrouw mr. Lut bijgestaan. Hij en zijn broer Marcos worden verdacht van drievoudige moord c.q. doodslag. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen legde cliënt hiervoor vorig jaar een gevangenisstraf van dertig jaren, alsmede een tbs-maatregel met dwangverpleging, op. Het Openbaar Ministerie heeft in eerste aanleg een levenslange gevangenisstraf geëist. In oktober 2016 diende het hoger beroep voor het Gerechtshof Leeuwarden, alwaar het Openbaar Ministerie wederom een levenslange gevangenisstraf eiste. Het Gerechtshof Leeuwarden doet op woensdag 23 november a.s. uitspraak.

 

In het kader van de productie van de documentaire, is veelvuldig contact geweest met mevrouw mr. Lut, maar ook met het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft destijds ingestemd met het maken van opnames van belangrijke besprekingen. Dit onder de voorwaarde dat de inhoud niet aan de verdediging kenbaar mocht worden gemaakt. Daartoe is een schriftelijk contract opgesteld. Dit contract is door alle partijen getekend. Volgens de voorzieningenrechter kan het Openbaar Ministerie dus niet onder dit contract uit.

 

Een en ander houdt in dat de documentaire kan worden uitgezonden en dat daarbij ook gebruik kan worden gemaakt van de met medewerking van het Openbaar Ministerie tot stand gekomen beelden. De documentaire wordt waarschijnlijk via de publieke omroep op televisie uitgezonden, maar het is nog niet bekend wanneer die uitzending plaatsvindt.

 

Klik hier voor het vonnis van de voorzieningenrechter.

Comments are closed.