16dec

Comments closed
16DEC
by Nathalie Verpaalen Comments closed

16 december 2016:

De ISD-maatregel dus inderdaad onmogelijk:

 

De meervoudige strafkamer van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda, oordeelde vandaag, op 16 december 2016, dat in de zaak van cliënt, niet aan de voorwaarden voor een ISD-maatregel werd voldaan, en dus geen ISD-maatregel opgelegd kon worden. Een hechtenis van enkele maanden werd wel opgelegd.

 

De reclasseringsrapportage in deze zaak was duidelijk: aan cliënt zijn meer dan genoeg kansen geboden zijn leven te beteren, alle mogelijke interventies hebben gefaald, en de spreekwoordelijke maat was (en is) nu vol. De reclassering adviseerde  de meervoudige strafkamer van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda, dan ook om aan cliënt een ISD-maatregel op te leggen.

 

Mevrouw mr. Verpaalen kwam op basis van de justitiële documentatie van cliënt echter tot de conclusie dat het advies van de reclassering feitelijk niet te executeren was; aan de voorwaarden voor een ISD-maatregel werd helemaal niet voldaan.

 

Gelukkig was de meervoudige strafkamer het in casu met mevrouw mr. Verpaalen eens, en ontsprong cliënt de ISD-dans in deze zaak op het nippertje. Een les voor u: controleer uw strafblad goed, en laat u goed voorlichten omtrent uw situatie en de mogelijke wettelijke consequenties.

Comments are closed.