09jun

Comments closed
09JUN
by Nathalie Verpaalen Comments closed

8 juni 2017:

 

Eis 9 maanden gevangenisstraf voor gevaarzetting en een vuurwapen:

 

Cliënt wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag (artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994) en het voorhanden hebben van een vuurwapen, op de openbare weg in Breda. Hij wilde de politie, zo verklaarde hij op zitting, vooruitgaan op de route naar zijn ouderlijke woning, om hen daar te woord te staan. Politie en justitie zien dit echter anders en menen dat het rijgedrag van cliënt gevaarzettend was. Daarnaast is onder cliënt nog een vuurwapen aangetroffen.

 

Volgens de LOVS-richtlijnen, de richtlijnen voor de rechterlijke macht, wordt voor het voorhanden hebben van een vuurwapen (van de categorie zoals dat onder cliënt is aangetroffen), een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden opgelegd.

 

Voor de gevaarzetting ex artikel 5 van de Wegenverkeerswet, wordt in dit soort gevallen eigenlijk volstaan met een geldboete. Zo blijkt altijd uit de jurisprudentie.

 

De verdediging was dan ook verbaasd door de eis van het Openbaar Ministerie en wacht het vonnis met belangstellig af. De Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda doet op 22 juni 2017 uitspraak.

 

Klik hier voor de LOVS-richtlijnen.

 

Klik hier voor het artikel in BN de Stem.

 

Comments are closed.