05apr

Comments closed
05APR
by Nathalie Verpaalen Comments closed

5 april 2013:

 

Dood echtgenote geen moord, maar doodslag: TBS met voorwaarden:

 

Cliënt werd verdacht van het op 27 maart 2012 te Oosterhout, opzettelijk, en met voorbedachten raad, om het leven brengen van zijn echtgenote. Door de verdediging werd bepleit dat cliënt vrijgesproken behoorde te worden van de ten laste gelegde moord, alsmede dat vrijspraak behoorde te volgen ten aanzien van de doodslag omdat:

 

‘Het cliënt heeft ontbroken aan ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen daarvan, en er dus geen sprake kan zijn van (willens en wetens) opzettelijk handelen. Van voorwaardelijk opzet kan om die reden ook geen sprake zijn.’

 

Door de verdediging werd daartoe bepleit, omdat cliënt ten tijde van het ten laste gelegde feit leed aan een (zeer) actieve psychose. Deze psychose is mogelijkerwijs veroorzaakt door een hormoontekort als gevolg van een laat ontdekte hypofysetumor. Deze tumor is vervolgens in 2011 verwijderd. De narcose en de operatieve ingreep lijken het wantrouwen en de waarschijnlijk latent aanwezige waan versterkt te hebben. Het lijkt zelfs zo, dat cliënt al psychotisch uit de operatie in 2011 zou zijn gekomen.

 

Vervolgens heeft cliënt een fietsongeval gehad in december 2011, waarbij hij gedurende drie kwartier het bewustzijn heeft verloren. Achteraf achtten rapporteurs het dan ook zeer aannemelijk dat door de ernstige hersenschudding de reeds aanwezige schade aan de hersenen is toegenomen, en zich heeft uitgebreid tot het beeld zoals dan ten tijde van het ten laste gelegde feit speelde.

 

Het voorgaande maakt echter in optiek van de Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda, niet dat geen sprake is van het ontbreken van opzettelijk handelen. De rechtbank oordeelt:

 

‘De Rechtbank overweegt daarbij dat slechts sprake kan zijn van het ontbreken van opzet wanneer bij verdachte ten tijde van zijn handelen ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen daarvan zou hebben ontbroken. Verdachte handelde weliswaar vanuit een waan, maar in die waan zou hij naar het oordeel van de Rechtbank welbewust verschillende handelingen hebben gepleegd, gericht op het doden van zijn vrouw.’.

 

Gelet op het voorgaande, acht de rechtbank cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar, conform het advies vervat in de triple-rapportage pro justitia, als gevolg waarvan hij zal worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

 

Aan cliënt wordt daarom, bij vonnis de dato 5 april 2013, de maatregel van TBS met voorwaarden opgelegd.

 

Klik hier voor het vonnis van de Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda.

 

Comments are closed.