06sep

Comments closed
06SEP
by Nathalie Verpaalen Comments closed

6 september 2017:

 

De discussie rond levenslang duurt voort:

 

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden heeft op 5 september 2017 een conclusie gewezen in de zaak contra Faig B. de procureur-generaal concludeerde dat de opgelegde levenslange gevangenisstraf niet in strijd is met de eisen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In 2016 concludeerde de procureur-generaal nog dat de tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde geen effectieve mogelijkheden had op verkorting van zijn straf. De conclusie van de procureur-generaal is een advies aan de Hoge Raad der Nederlanden, en de laatste doet op 19 december 2017 uitspraak.

 

Volgens de procureur-generaal zijn de wijzigingen zoals die door voormalig staatssecretarie Dijkhoff zijn voorgesteld, zoals onder andere het adviescollege, voldoende. Dit college toetst na ommekomst van 25 jaren van de levenslange gevangenisstraf, of er redenen zijn om de veroordeelde te laten re-integreren. Het college adviseert daarop de verantwoordelijke bewindspersoon (de minister c.q. staatssecretaris) die daar vervolgens een beslissing over neemt.

 

De regeling zoals die nu is voorgesteld, is in optiek van mr. Lut echter oude wijn in nieuwe kruiken. Het (politieke) standpunt, en eigenlijk keiharde adagium ‘levenslang is ook echt een leven lang’, zal naar verwachting ongewijzigd blijven, en de nieuwe regeling zal daar niets aan veranderen.

 

Verder geldt dat, omdat pas na 25 jaren met re-integratie-activiteiten wordt gestart, een eerste toetsingsmoment na diezelfde 25 jaren tot niets zal leiden. Op dat eerste toetsingsmoment zijn immers door de veroordeelde nog geen concrete stappen gezet richting een terugkeer in de maatschappij, als gevolg waarvan het adviescollege naar verwachting in het geheel niet positief kan adviseren richting de bewindspersoon. Waarover dient op dat moment immers positief geadviseerd te worden op het moment dat nog geen re-integratie-activiteiten zijn ontplooid en/of -stappen zijn gezet?

 

Het vertrouwen zoals de procureur-generaal dan ook uitspreekt richting Dijkhoff en het departement, deelt mr. Lut niet. Wij wachten het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden dan ook met grote nieuwsgierigheid af.

 

Klik hier voor de conclusie van de procureur-generaal.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.