12dec

Comments closed
12DEC
by Nathalie Verpaalen Comments closed

12 december 2016:

Celstraf en behandeling voor bezit en verspreiden kinderporno:

 

Voor de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, verscheen cliënt eerder met mevrouw mr. Lut, in verband met een verdenking van het voorhanden hebben en verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno. Vandaag veroordeelde de Rechtbank cliënt tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 7 jaar.

 

De Rechtbank legt hierbij een zwaardere straf op dan de Officier van Justitie op 28 november 2016 eiste. De Rechtbank oordeelde dat alleen een voorwaardelijke straf de ernst van de delicten onvoldoende tot uitdrukking brengt, en dat derhalve werd afgeweken van de eis van de Officier van Justitie, strekkende tot een geheel voorwaardelijke straf. Het gaat volgens de Rechtbank om schokkende beelden, waarbij buiten kijf staat dat kinderen, als zij op jeugdige leeftijd worden misbruikt, daardoor grote psychische, lichamelijke en emotionele schade kunnen oplopen die hun verdere ontwikkeling ernstig kan schaden.

 

Door foto’s en video’s te downloaden en een aantal daarvan te verspreiden, werkte cliënt mee aan de instandhouding van deze praktijken en daarmee aan het misbruik en de mishandeling van zeer jonge kinderen in zijn ergste soort, zo stelt de Rechtbank. De Rechtbank rekent dit hem zwaar aan en daarom is een onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats, zo meent zij.

 

Anderzijds woog de Rechtbank mee dat bij de cliënt sprake is van een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens, in de vorm van een autismespectrum stoornis en andere trekken. De delicten worden hem door de Rechtbank daarom in verminderde mate toegerekend. Verder gold dat de reclassering de kans op herhaling, als ‘laag-gemiddeld’ inschat.

 

De Rechtbank stelt er echter niet aan voorbij te gaan dat cliënt eerder voor een soortgelijk delict is veroordeeld tot een celstraf en tbs met dwangverpleging, en dat hij kort na de beëindiging van zijn tbs weer actief op zoek is gegaan naar kinderporno. De Rechtbank verbindt daarom een proeftijd van 7 jaar aan de voorwaardelijke straf. Als bijzondere voorwaarden aan deze voorwaardelijke straf, zitten onder meer gekoppeld dat de man zich moet laten behandelen bij een ambulante forensische zorginstelling, dat hij voor een korte periode klinisch mag worden opgenomen en begeleid moet gaan wonen. Ook krijgt hij een internetverbod.

 

De verdediging beraadt zich over een eventueel hoger beroep.

 

Klik hier voor het persbericht van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

 

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Comments are closed.