23okt

Comments closed
23OKT
by Nathalie Verpaalen Comments closed

23 oktober 2017:

 

Behandeling meervoudige moordzaak tegen Admilson R. aangehouden:

 

Het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, locatie Leeuwarden, heeft de behandeling van de strafzaken tegen Admilson R. en zijn broer Marcos R. (bijgestaan door mrs. Anker en Van der Meer), op maandag 23 oktober 2017 aangehouden voor onbepaalde tijd.

 

Cliënt heeft zich in de weken voor de inhoudelijke behandeling van 23 en 24 oktober 2017 uitgelaten over zijn eventuele afstand van zijn recht op rechtsbijstand. Daarbij heeft hij gedurende verhoren door de gedelegeerd raadsheer-commissaris van het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, te kennen gegeven dat hij twijfelde over het al dan niet afstand doen van dit recht. Daarmee ontstond een situatie waarin mevrouw mr. Lut meende niet langer gemachtigd te zijn om – in ieder geval gedurende de impasse – op te treden namens cliënt. Zo berichtte zij het gerechtshof ook al in een vroeg stadium.

 

In het verlengde van voornoemde impasse, heeft mevrouw Lut meermalen een aanhoudingsverzoek gedaan, teneinde cliënt meer tijd te geven zich te beraden op zijn standpunt.

 

Vervolgens stelde hij op 23 oktober 2017 op zitting dat hij wel had besloten verder gebruik te maken van de rechtsbijstand van mevrouw Lut. Het gerechtshof oordeelde daarop vervolgens dat de inhoudelijke behandeling van de zaak niet aangehouden zal worden op grond van de verzoeken van mevrouw Lut, omdat cliënt nu wel een standpunt in heeft genomen aangaande de afstand dan wel effectuering van zijn recht op rechtsbijstand en zij nu wel gemachtigd is om namens haar cliënt op te treden.

 

Vervolgens hield het gerechtshof de inhoudelijke behandeling nu wel aan, omdat mevrouw Lut meer tijd dient te krijgen om de rapporten van het NFI (naar aanleiding van de reconstructie in het Dwingelderveld te Drenthe) nader te bestuderen. Naar verwachting zal deze zaak daarom pas begin 2018 inhoudelijk behandeld kunnen worden, gelet op de agenda’s van het gerechtshof en de raadslieden.

 

Wij houden u op de hoogte.

 

Klik hier voor een persbericht van de NOS.

Comments are closed.