31mrt

Comments closed
31MRT
by Nathalie Verpaalen Comments closed

31 maart 2016:

 

Uitspraak kort geding inzake bijstand gedurende politieverhoor:

 

Vandaag heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het kort geding tussen de NVSA en NVJSA en de Staat der Nederlanden en de Raad voor Rechtsbijstand, inzake de bijstand gedurende het politieverhoor.

 

De voorzieningenrechter heft bepaald, dat uit het arrest van de Hoge Raad van 22 december 2015 onvoldoende duidelijk is welke rol de advocaat heeft tijdens het verhoor en of die rol door de huidige regelgeving wordt beperkt.

 

Als gevolg daarvan heeft de voorzieningenrechter besloten om hier prejudiciële vragen over te stellen aan de Hoge Raad. Hiermee is dus nog geen definitieve uitspraak gekomen in deze kwestie.

 

De NVSA en NVJSA stellen zich op het gemeenschappelijke standpunt dat de advocaat tijdens het verhoor van een verdachte, een actieve rol moet kunnen vervullen. Dit zodat de verdachte zijn of haar rechten kan benutten, zoals die op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Europeesrechtelijke jurisprudentie toekomen.

 

Feitelijk komt het erop neer dat de advocaat tijdens het verhoor opmerkingen moet kunnen en Mogen maken, en dat vragen gesteld moeten kunnen worden. Voor de pro-actieve houding van de advocaat tijdens politieverhoor, verwijzen wij u graag naar de ‘leidraad politieverhoor’ en ‘best practice raadsman bij politieverhoor’, zoals door de Orde van Advocaten is gepubliceerd.

 

Voorts heeft de voorzieningenrechter middels vonnis geoordeeld dat de tijdelijke vergoedingsregeling zoals die nu is vastgesteld voor de verhoorbijstand, niet onrechtmatig is. In dat kader is overwogen dat nu nog geen representatieve cijfers beschikbaar zijn over de verhoorduur (aan de hand waarvan de verhouding tussen vergoeding en tijdsbesteding kan worden bepaald) en dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie nog doende is met een onderzoek naar de duur van de politieverhoren.  In dat kader dient de praktijk dus nog concrete cijfers te gaan ‘produceren’ en dient het onderzoek van het Ministerie te worden afgewacht.

 

De NVSA en NVJSA beraden zich in dit kader over vervolgstappen.

 

Wij houden u dus op de hoogte.

 

Comments are closed.