25apr

Comments closed
25APR
by Nathalie Verpaalen Comments closed

26 april 2016:

 

Verzoek nader onderzoek in meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Mevrouw mr. C.G.J.E. Lut heeft op 18 april jongstleden, gedurende de eerste regiezitting in het hoger beroep in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R., ten overstaan van het Gerechtshof Leeuwarden, verzocht om aanvullend onderzoek.

 

Cliënt is in november 2015 door de meervoudige strafkamer van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 jaren, en tot een tbs-maatregel met dwangverpleging. De Rechtbank heeft dit vonnis gewezen op basis van de bewezenverklaring van het medeplegen van moord op een echtpaar uit Exloo in juli 2013, en het medeplegen van doodslag op een man in het Dwingelderveld, op 4 november 2012.

 

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis, en in hoger beroep wil de verdediging graag het volgende onderzoek laten verrichten. Allereerst wil de verdediging graag aanvullend gedragswetenschappelijk onderzoek laten verrichten in aanvulling op de onderzoeken uit eerste aanleg.

 

Daarnaast wenst de verdediging te laten onderzoeken wat de invloed is geweest van (eventueel traumatische) ervaringen uit de jeugd van cliënt, vóór adoptie uit Brazilië. Feit is namelijk dat zowel cliënt, als zijn broer c.q. medeverdachte, zijn geadopteerd uit Brazilië, en dat deze adoptie mogelijk sporen heeft getrokken in de ontwikkeling van cliënt. Er zou, zo geeft onderzoek aan, een mogelijkheid kunnen zijn dat sprake is van een wijziging in de persoonlijkheid, en dit dient onderzocht te worden.

 

Het Gerechtshof doet uitspraak op 26 april aanstaande te 13:30 uur.

 

Wanneer het Gerechtshof zich inhoudelijk over deze zaak buigt, is nog onduidelijk.

 

Comments are closed.