26apr

Comments closed
26APR
by Nathalie Verpaalen Comments closed

26 april 2016:

 

Baanbrekend arrest Europees Hof over levenslang:

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op dinsdag 26 april 2016 een baanbrekend arrest gewezen in de zaak Murray versus Nederland. Daarmee krijgt Nederland een tik op de vingers met betrekking tot de levenslange gevangenisstraf, en het inhumane karakter dat deze straf nu draagt in de Nederlandse praktijk.

 

In de zaak Murray versus Nederland draaide het om de in 1980 op de Nederlandse Antillen tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde James Murray. Murray diende in de loop der jaren diverse gratieverzoeken in, welke alle werden afgewezen. Pas toen hij terminaal ziek werd, werd gratie verleend en overleed hij op 26 november 2014 – in vrijheid – aan de gevolgen van kanker.
Het Europees Hof oordeelde in deze zaak dat het ontbreken van psychische hulp gedurende detentie, een van de redenen was dat de kans op invrijheidstelling aan de hand van gratie, klein bleef. Als gevolg daarvan zou de gevangenisstraf inhumaan zijn gebleken, als gevolg van het feit dat er de facto geen prospect of release bestond en bij uitblijven van behandeling c.q. hulp.

 

Het arrest inzake Murray versus Nederland is van groot belang, omdat het Europees Hof zich uitlaat over de tot levenslang veroordeelden die lijden aan een psychische stoornis of aandoening, waarbij het Europees Hof meent dat de kans op recidive verminderd moet worden aan de hand van behandeling. Dit, om op die wijze prospect of release; vrijlating te krijgen.

 

Voor de Nederlandse rechtspraak is deze uitspraak van groot belang, omdat nationale rechtspraak niet in strijd mag zijn met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin een verbod op een onmenselijke straf ligt verankerd. Dit zou kunnen inhouden dat de Nederlandse rechters terughoudender zullen gaan zijn in de oplegging van de levenslange gevangenis.

 

Daarnaast benadrukt deze uitspraak het belang om ook in de Nederlandse praktijk oog te hebben voor de behandelbehoefte van tot levenslang veroordeelden, teneinde de kans op recidive te beperken. Er dient dus een plan van aanpak te komen, om de straf humaan te houden.

 

Wij zijn benieuwd wat de praktijk zal uitwijzen.

 

Klik hier voor het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake Murray versus Nederland d.d. 26 april 2016.

Comments are closed.