23dec

Comments closed
23DEC
by Nathalie Verpaalen Comments closed

23 december 2015:

 

Vonnis in zaak verdenking poging tot doodslag op vier agenten op A27:

 

De Meervoudige Strafkamer in de Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda, oordeelde vandaag dat de van meervoudig poging doodslag verdachte man, daarvan dient te worden vrijgesproken. De Rechtbank veroordeelt de man wel voor de poging zware mishandeling, meermalen gepleegd.

 

Door de verdediging werd in deze zaak bepleit dat, nu uit onderzoek van het Openbaar Ministerie niet bleek hoe hard de voertuigen hebben gereden op de A27, waar het voertuig waar cliënt in reed het voertuig van de verbalisanten heeft geraakt, welk voertuig het andere voertuig eerst heeft geramd, en nu verbalisanten geen letsel hebben bekomen, niet kan worden toegekomen aan de vaststelling, dat sprake is geweest van een aanmerkelijke kans op de dood van de verbalisanten. Daarmee bepleitte de verdediging dat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bestond voor de aanname dat cliënt ook daadwerkelijk voorwaardelijk opzet heeft gehad, op de dood van de verbalisanten.

 

Gelijk voornoemd verweer, bepleitte de verdediging dat evenmin voldoende wettig en overtuigend bewijs bestond voor voorwaardelijk opzet op enig zwaar lichamelijk letsel van de verbalisanten.

 

De Rechtbank oordeelde ten aanzien van de poging tot doodslag op de verbalisanten dat, gelijk het verweer van de verdediging, niet gesproken kan worden over een aanmerkelijke kans op het feit dat de dood van de verbalisanten in zou treden. Derhalve spreekt de Rechtbank cliënt vrij van de poging tot doodslag op de vier verbalisanten. De Rechtbank meent daarentegen wel dat voldoende wettig en overtuigend bewijs bestaat voor voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel van de verbalisanten, en veroordeelt cliënt daarom ter zake van het meermalen plegen van poging zware mishandeling.

 

Comments are closed.