21jan

Comments closed
21JAN
by Nathalie Verpaalen Comments closed

21 januari 2015:

 

Advies Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad inzake alcoholslotprogramma:

 

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft de Hoge Raad geadviseerd om de beslissingen in stand te laten waarbij het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk werd verklaard in haar vervolging, omdat aan de betreffende verdachte(n) ook al een alcoholslotprogramma zou zijn opgelegd.

 

Mocht het zo zijn dat de Hoge Raad dit advies opvolgt, dan betekent dit dat het Openbaar Ministerie de verdachte niet meer mag vervolgen (en niet-ontvankelijk is in die vervolging mocht zij wel tot vervolging overgaan) voor het rijden onder invloed, wanneer door het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen al een alcoholslotprogramma is opgelegd.

 

Het alcoholslot is namelijk een bestuursrechtelijke maatregel. De Advocaat-Generaal stelt dat deze maatregel gelet op de zwaarte ervan, gelijk gesteld kan worden met een strafrechtelijke vervolging. Daarop verder bordurend geldt dan dat een verdachte niet twee maal voor hetzelfde feit mag worden vervolgd (‘ne bis in idem’). Daarom dus ook de niet-ontvankelijkheid voor vervolging na een (bestuursrechtelijk) alcoholslotprogramma.

 

Maar wat is nu dat alcoholslotprogramma?
Een alcoholslotprogramma wordt door het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen aan een bestuurder opgelegd wanneer door de politie wordt geconstateerd dat een verdachte onder invloed heeft gereden met een promillage tussen de 1,3 en 1,8 promille. Bij beginnende bestuurders is het maximumpromillage gesteld op 1,0 promille.

 

Het alcoholslotprogramma wordt vervolgens gedurende een periode van maximaal twee jaar opgelegd, en gedurende deze periode kan alleen worden gereden met een speciaal uitgegeven bewijs in een voertuig dat is voorzien van een alcoholslot. De kosten van dit alcoholslot bedragen € 4.500,00, en komen voor eigen rekening van de bestuurder.
Mocht men niet akkoord gaan met dit alcoholslotprogramma, dan blijft het rijbewijs gedurende ten minste vijf jaar ongeldig. Althans, dit is zo in circa 66% van de gevallen.

 

De Hoge Raad zal naar verwachting medio maart 2015 uitspraak doen.

 

Klik hier voor de publicatie.

 

Comments are closed.