13mrt

Comments closed
13MRT
by Nathalie Verpaalen Comments closed

17 maart 2016:

 

Kort geding inzake bijstand gedurende politieverhoor:

 

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (hierna NVSA) heeft bekendgemaakt dat het kort geding tegen de Staat der Nederlanden en de Raad voor de Rechtsbijstand, zal worden behandeld op 17 maart 2016.

 

Dit kort geding richt zich – kort gezegd – tegen de forfaitaire vergoeding van circa € 150,00 of € 300,00 (in zwaardere zaken) voor verhoorbijstand, zoals de Raad voor de Rechtsbijstand deze uitkeert. Dit, omdat deze forfaitaire vergoeding geen rekening houdt met de duur van een eventueel verhoor, dus ook niet indien dit verhoor dagen in beslag neemt.

 

Wij houden u op de hoogte.

Comments are closed.