04jan

Comments closed
04JAN
by Nathalie Verpaalen Comments closed

1 maart 2016:

 

Raadsman bij politieverhoor:

 

Per 1 maart 2016 heeft de verdachte het recht om gedurende een verhoor bij de politie te worden bijgestaan door een advocaat. Dit heeft de Hoge Raad bepaald, middels arrest de dato 22 december 2016. Dit betekent dat zodra een verdachte aangehouden wordt, hij gewezen dient te worden op het recht om voorafgaand aan het verhoor een advocaat te spreken, en dat hij ook het recht heeft op bijstand gedurende het verhoor; de zogenoemde verhoorbijstand.

 

In optiek van ons kantoor geeft het Openbaar Ministerie met de publicatie in de Staatscourant een veel te beperkte rol toebedeeld aan de advocaat, hetgeen in onze optiek strijdig is met Europees recht. De advocaat moet effectieve rechtsbijstand (kunnen) verlenen, hetgeen ook inhoudt dat ingegrepen kan worden gedurende het verhoor en de advocaat, in tegenstelling tot de visie van het Openbaar Ministerie, een actieve rol aanneemt.

 

De discussie rond de rol van de advocaat gedurende het verhoor zal zich in de loop der tijd moeten uitkristalliseren in een bestendige praktijk, maar dit houdt vooralsnog in dat discussie zal ontstaan gedurende de verhoren, hetgeen efficiëntie en vooral het belang van de verdachte, geen goed zal doen.

 

Daarbij komt overigens nog het volgende. Advocaten moeten feitelijk ook in staat worden gesteld om de gewenste rechtsbijstand te verlenen, waarbij de financiering van de rechtsbijstand vanzelfsprekend van vitaal belang is, doch nu onder druk staat. Vooral de gevallen van verdachten die gebruik maken van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, staan nu onder druk. Door de standaardvergoeding voor verhoor in zijn totaliteit nu te beramen op € 150,00 tot € 300,00 ongeacht de duur of frequentie van verhoren, kan die rechtsbijstand immers niet worden geleverd. Volgens de Landelijke Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA), en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrecht Advocaten (NVJSA), houdt deze vergoeding geen rekening met de tijd die advocaten daadwerkelijk verhoorbijstand levert. Daarom hebben de NVSA en de NVJSA een kort geding gestart, teneinde de vergoeding meer in overeenstemming te brengen, met de daadwerkelijk verleende verhoorbijstand. Wij ondersteunen dit initiatief ten zeerste.

 

Kort en goed. De uitspraak van de Hoge Raad brengt de Nederlandse verdachte in strafzaken veel en het recht op effectieve rechtsbijstand kan hiermee ingekleurd worden. Feit is wel dat de discussie tussen Openbaar Ministerie en de advocatuur, alsmede de discussie rond de vergoeding van de verhoorbijstand, de praktijk vooralsnog weerbarstig maakt. Wij houden u dus op de hoogte.

 

 

 

 

 

Comments are closed.