7 november 2017:

Behandeling meervoudige moordzaak tegen Admilson R. opnieuw gepland:

 

Het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, locatie Leeuwarden, heeft de zaak tegen Admilson R. en zijn broer Marcos R. (bijgestaan door mrs. Anker en Van der Meer), opnieuw gepland op 22 februari 2018, na de aanhouding van deze zaak op 23 oktober 2017.

 

(meer…)

23 oktober 2017:

 

Behandeling meervoudige moordzaak tegen Admilson R. aangehouden:

 

Het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, locatie Leeuwarden, heeft de behandeling van de strafzaken tegen Admilson R. en zijn broer Marcos R. (bijgestaan door mrs. Anker en Van der Meer), op maandag 23 oktober 2017 aangehouden voor onbepaalde tijd.

(meer…)

23 en 24 oktober 2017:

 

Inhoudelijke behandeling in meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, locatie Leeuwarden, zal zich nop 23 en 24 oktober 2017 wederom inhoudelijk buigen over de strafzaak contra Admilson R. en zijn broer Marcos R. (bijgestaan door mr. Anker en Van der Meer).

 

(meer…)

18 september 2017:

 

Borgersbrief inzake Faig B: levenslang in strijd met EVRM:

 

De Hoge Raad der Nederlanden doet op 19 december 2017 uitspraak in de zaak contra Faig B. (bijgestaan door mr. Boksem, advocaat te Leeuwarden). De Hoge Raad zal daarbij een oordeel vellen over de vraag of het opleggen van een levenslange gevangenisstraf in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

(meer…)

6 september 2017:

 

De discussie rond levenslang duurt voort:

 

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden heeft op 5 september 2017 een conclusie gewezen in de zaak contra Faig B. de procureur-generaal concludeerde dat de opgelegde levenslange gevangenisstraf niet in strijd is met de eisen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In 2016 concludeerde de procureur-generaal nog dat de tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde geen effectieve mogelijkheden had op verkorting van zijn straf. De conclusie van de procureur-generaal is een advies aan de Hoge Raad der Nederlanden, en de laatste doet op 19 december 2017 uitspraak.

 

(meer…)

12 juli 2017:

 

Inhoudelijke behandeling gepland in meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de inhoudelijke behandeling van de meervoudige moordzaak tegen cliënt en zijn broer, Marcos R., gepland op maandag 23 en dinsdag 24 oktober aanstaande.

 

Het Gerechtshof zal het onderzoek daarna – naar verwachting – sluiten, en later dit jaar uitspraak doen. Wij houden u op de hoogte.

30 juni 2017:

Levenslange gevangenisstraf in megaproces Passage in strijd met rechtspraak Hoge Raad:

 

Passage:

 

Het gerechtshof Amsterdam heeft gisteren, op 29 juni 2017,  in het megaproces Passage, vier verdachten veroordeeld tot de ultieme sanctie levenslang. Dat vier verdachten nu, in één proces, de ultime sanctie opgelegd krijgen, is een unicum in het Nederlandse strafrecht.

(meer…)

13 juni 2016:

 

Geen verlengde proeftijd voor bezit kinderporno:

 

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft vandaag arrest gewezen in het hoger beroep van cliënt, tegen een veroordeling door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. De Rechtbank veroordeelde cliënt op 12 december 2016 voor het voorhanden hebben en verspreiden van kinderporno, tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van zeven jaren.

 

Het hoger beroep van cliënt richtte zich tegen de opgelegde gevangenisstraf én de duur van de proeftijd zoals die gekoppeld werd aan het voorwaardelijke strafdeel. Het Openbaar Ministerie en de verdediging verschilden namelijk van mening over de vraag of een verlengde proeftijd op grond van artikel 14b lid 2 van het Wetboek van Strafrecht in deze zaak mogelijk zou zijn.

(meer…)

8 juni 2017:

 

Eis 9 maanden gevangenisstraf voor gevaarzetting en een vuurwapen:

 

Cliënt wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag (artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994) en het voorhanden hebben van een vuurwapen, op de openbare weg in Breda. Hij wilde de politie, zo verklaarde hij op zitting, vooruitgaan op de route naar zijn ouderlijke woning, om hen daar te woord te staan. Politie en justitie zien dit echter anders en menen dat het rijgedrag van cliënt gevaarzettend was. Daarnaast is onder cliënt nog een vuurwapen aangetroffen.

 

Volgens de LOVS-richtlijnen, de richtlijnen voor de rechterlijke macht, wordt voor het voorhanden hebben van een vuurwapen (van de categorie zoals dat onder cliënt is aangetroffen), een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden opgelegd.

 

Voor de gevaarzetting ex artikel 5 van de Wegenverkeerswet, wordt in dit soort gevallen eigenlijk volstaan met een geldboete. Zo blijkt altijd uit de jurisprudentie.

 

De verdediging was dan ook verbaasd door de eis van het Openbaar Ministerie en wacht het vonnis met belangstellig af. De Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda doet op 22 juni 2017 uitspraak.

 

Klik hier voor de LOVS-richtlijnen.

 

Klik hier voor het artikel in BN de Stem.

 

8 juni 2017:

 

Wapenbezit en art. 5 WvW:

 

De 37-jarige Charles W. stond vandaag voor de meervoudige strafkamer in de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, in verband met een aan hem verweten vluchtpoging waarbij hij groot gevaar voor het verkeer veroorzaakte, alsmede het voorhanden hebben van een vuurwapen te Breda.

 

(meer…)

26 april 2017:

 

Pleidooi voor ouderen in detentie:

 

De discussie rondom de zorg voor ouderen in detentie speelde al langer. Zo kaartte mr. Wim Anker, van Anker en Anker Strafrechtadvocaten, in januari van dit jaar bij het tv-programma Max al aan dat zorgen bestaan rondom ouderen en de zorg voor ouderen binnen detentie.

 

Ook de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft zijn zorgen geuit over ouderen binnen detentie, en pleitte voor ouderengevangenissen. Dat hier behoefte aan is, is eigenlijk ook wel logisch. Ouderen benodigen immers veelal bijzondere zorg binnen de ‘normale’ maatschappij, dus waarom zou dat anders zijn binnen detentie?

 

(meer…)

23 maart 2017:

 

Reconstructie in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Op 23 maart 2017 heeft er in het Nationaal Park Dwingelderveld een reconstructie plaatsgevonden van de doodslag op de heer B. Smit. Gedurende deze reconstructie hebben cliënt en zijn broer afzonderlijk van elkaar met het landelijk video reconstructieteam besproken wat er zich heeft voorgedaan in het Dwingelderveld.

 

(meer…)

14 maart 2017:

 

Hoge Raad casseert arrest Gerechtshof in zaak Albert Heringa:

 

Albert Heringa werd verdacht van hulp bij zelfdoding van zijn 99-jarige moeder. Zijn moeder verbleef in een verzorgingstehuis, leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. In juni 2008 besloot Heringa daarom op haar uitdrukkelijke verzoek om haar medicijnen te verstrekken, teneinde haar hulp bij zelfdoding te bieden. Heringa nam het hele proces op video op, waaronder het gesprek waarin zijn moeder te kennen geeft dat zij klaar was met haar leven. Deze beeldopnamen zijn op 8 februari 2010 getoond in de documentaire ‘De laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood.’, in het televisieprogramma Netwerk. Daarop is Heringa vervolgd wegens hulp bij zelfdoding.

(meer…)

1 maart 2017:

De strijd om bijstand bij politieverhoor:

 

Op 1 maart 2016 werd het recht voor verdachten om bij het verhoor bij de politie te worden bijgestaan door een raadsman, ingevoerd. Nu, een jaar later, bestaat nog steeds ‘strijd’ om de invulling van dit recht.

 

(meer…)

25 januari 2017:

Frustreren recht op advocaat bij politieverhoren leidt niet altijd tot sanctie:

Prof. Mr. Jan Boksem, advocaat te Leeuwarden, plaatst een kritische noot onder recente uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en van de Hoge Raad der Nederlanden, in het vaktijdschrift Nieuwsbrief Strafrecht van 24 januari 2017. Gesignaleerd wordt dat het recht voor verdachten op rechtsbijstand in het vooronderzoek, fors gerelativeerd is. Hoewel het recht op bijstand door een advocaat van vitaal belang is voor een eerlijk proces zoals bedoeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, leidt schending van dit recht niet in alle gevallen tot uitsluiting voor het bewijs van de verklaring die de verdachte in strijd met diens recht heeft afgelegd.

(meer…)

19 januari 2017:

Kritiek op rechters om omzeilen taakstrafverbod:

 

In het NRC stond vandaag een artikel waarin rechters het verwijt gemaakt werd dat zij het taakstrafverbod omzeilden. Daarbij werd gesteld dat rechters in zware zaken geen taakstraf op mogen leggen, maar dat dit in de praktijk wel gebeurt. Het NRC doelt in het artikel op de naleving van de Wet beperking taakstraffen, en de toepassing in de praktijk. Maar waarom is deze kritiek volkomen onterecht en leeft strikte naleving van de Wet beperking taakstraffen onhoudbare situaties op?

 

(meer…)

22 december 2016:

Tijd voor een ambtsinstructie voor beveiligers?

 

Bijna niemand die de leeftijd van 18 jaren is gepasseerd, heeft zich nog nooit in het uitgaansgedruis begeven. Menig horeca-etablissement loopt na middernacht vol, en rond sluitingstijd van de café’s en discotheken vult de stad zich weer met de gasten die huiswaarts keren. Niet zelden zorgt een deel van deze stoet voor de nodige problemen. Dronken gasten die hun jas terug willen, niet willen vertrekken en het vervolgens aan de stok krijgen met het beveiligend personeel binnen de horeca.

 

Deze beveiligers, gemakshalve zo genoemd, moeten binnen hun functie met enige regelmaat geweld gebruiken. Niet zelden moeten zij zich daarna voor dit geweld verantwoorden bij de politierechter, waarbij ons kantoor hen dan bijstaat. Feit is dat ook deze beveiligers in beginsel geen geweld mogen gebruiken. Inmiddels blijkt dat dit gegeven absoluut niet meer aansluit bij de praktijk, en dat het hoog tijd is voor een ambtsinstructie; geweldsinstructie, voor deze beroepsgroep.

 

(meer…)

16 december 2016:

De ISD-maatregel dus inderdaad onmogelijk:

 

De meervoudige strafkamer van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda, oordeelde vandaag, op 16 december 2016, dat in de zaak van cliënt, niet aan de voorwaarden voor een ISD-maatregel werd voldaan, en dus geen ISD-maatregel opgelegd kon worden. Een hechtenis van enkele maanden werd wel opgelegd.

(meer…)

12 december 2016:

Celstraf en behandeling voor bezit en verspreiden kinderporno:

 

Voor de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, verscheen cliënt eerder met mevrouw mr. Lut, in verband met een verdenking van het voorhanden hebben en verspreiden van grote hoeveelheden kinderporno. Vandaag veroordeelde de Rechtbank cliënt tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 7 jaar.

 

(meer…)

2 december 2016:

 

De ISD-maatregel en de justitiële documentatie:

 

Een jongeman wordt verdacht van een woninginbraak. Deze verdenking is hem niet vreemd, want hij is meermalen voor de rechtbank moeten verschijnen voor dit soort strafbare feiten, en is daar in het verleden ook meermalen voor veroordeeld. Zijn justitiële documentatie / strafblad, liegt er dan ook niet om.

(meer…)

28 november 2016:

 

10 jaar lang toezicht van de reclassering:

 

Cliënt is eerder veroordeeld tot een tbs-maatregel met dwangverpleging, in verband met het voorhanden hebben en verspreiden van kinderporno. Nu, een aantal jaar later, wordt hij hier opnieuw van verdacht.

(meer…)

1 december 2016:

Pro forma-zitting in (mega) onderzoek Dagger:

 

In het (mega)onderzoek Dagger naar onder andere internationale cocaïnetransporten, voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet en andere drugsgerelateerde feiten, staat op 1 december aanstaande een derde pro forma-zitting gepland voor het Gerechtshof Den Haag.

 

Wanneer de inhoudelijke behandeling gepland zal staan is nog onduidelijk.

 

Klik hier voor een bericht van Crimesite naar aanleiding van het vonnis in eerste aanleg.

23 november 2016:

 

Aanhouding in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Het Gerechtshof Leeuwarden zou op 23 november 2016 uitspraak doen in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R., alsmede in de strafzaak tegen zijn broer (medeverdachte).

 

(meer…)

22 november 2016:

 

Kort geding documentaire KRO-NCRV afgewezen:

 

De documentaire die door de KRO-NCRV is gemaakt, over de strafzaak tegen de Admilson en Marcos R.,  kan geheel worden uitgezonden. De voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag heeft op 22 november 2016, de eis van het Openbaar Ministerie afgewezen. De eis zag toe op een verbod om beelden uit te zenden, die met medewerking van verdachten, hun raadslieden, de Rechtbank en en het Openbaar Ministerie zijn gemaakt.

(meer…)

8 november 2016:

 

Advies Advocaat-generaal Spronken inzake hulp bij zelfdoding:

 

In de zaak contra de heer Albert Heringa, de man die zijn hoogbejaarde moeder hielp bij euthanasie, stelt Advocaat-generaal Spronken, dat Heringa niet strafbaar zou moeten zijn. Heringa hielp zijn moeder, ‘Moek’ van 99, een einde te maken aan haar leven in 2008.

 

Eerder oordeelde het Gerechtshof te Arnhem al, dat Heringa diende te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Dat oordeel dient in stand te blijven, adviseert de Advocaat-generaal aan de Hoge Raad der Nederlanden.

(meer…)

3 november 2016:

Kort geding documentaire Admilson R.:

 

De documentaire door de KRO-NCRV over de broers R., mag misschien niet worden uitgezonden. In de Telegraaf van 3 november 2016 uiten de documentairemaaksters Meral Uslu en Maria Mok forse kritiek op het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie schendt namelijk de afspraken met de documentairemaaksters, waardoor de film mogelijk niet uitgezonden kan worden. Klik hier voor het volledige artikel in de Telegraaf.

(meer…)

27 oktober 2016:

 

Levenslange gevangenisstraf zoals geëist: onmogelijk!

 

Mevrouw mr. Lut heeft vandaag samen met raadslieden Evert van der Meer en Wim Anker – Anker en Anker Strafrechtadvocaten te Leeuwarden –  scherpe kritiek geuit op de eis van het Openbaar Ministerie in de zaak contra cliënt, Admilson R.

 

De verdediging meent dat die eis in strijd met nationaal en internationaal recht en om die reden niet opgelegd kan worden. Desondanks eiste het Openbaar Ministerie deze ultieme straf wederom. Het Openbaar Ministerie eiste deze straf immers ook in eerste aanleg, bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. “In sommige gevallen is levenslange gevangenisstraf de enige straf die recht doet aan de ernst van de feiten of de persoon van de verdachte. Dit is zo’n zaak.”, zo stelde de Advocaat-generaal.
Maar waarom is oplegging van een levenslange gevangenisstraf nu niet mogelijk?

(meer…)

9 oktober 2016:

 

Rijbewijs: een onaangename verrassing:

 

Dagelijks moeten verdachten zich door het gehele land voor de rechter verantwoorden voor het rijden onder invloed van alcohol. In bepaalde gevallen is dat voor die verdachte niet de eerste keer. Wanneer iemand voor de tweede keer veroordeeld wordt voor het rijden onder invloed, heeft de tweede veroordeling tot gevolg dat – naast de straf die ter zake van de tweede maal rijden onder invloed wordt opgelegd – het rijbewijs wordt verklaard. Dat gevolg is vrijwel onbekend, en leidt tot een onaangename verrassing.

 

(meer…)

22 september 2016:

 

Afschaffing van het alcoholslotprogramma:

 

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag middels een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd te zullen overgaan tot beëindiging van het Alcoholslotprogramma. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat het CBR geen nieuwe alcoholslotprogramma’s meer oplegt na de uitspraak van de Raad van State de dato 4 maart 2015.

 

(meer…)

22 september 2016:

 

Pro forma zitting in onderzoek verdovende middelen Rotterdam-zuid:

 

Op 22 september 2016 zal de Rechtbank Rotterdam zich gedurende een pro forma zitting in het onderzoek naar (internationale) handel in verdovende middelen, wederom buigen over de voorlopige hechtenis van zeven verdachten.

 

Op dinsdagavond 10 mei 2016 werden in drie panden in Rotterdam-zuid huiszoekingen verricht, waarbij grote hoeveelheden geld, verdovende middelen en wapens werden aangetroffen en in beslag werden genomen. In totaal negen mannen werden aangehouden. Inmiddels is de voorlopige hechtenis van twee Fransmannen geschorst, maar duurt de voorlopige hechtenis van zeven andere verdachten voort.

 

Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt is onduidelijk.

 

Klik hier voor het politiebericht van 11 mei 2016.

 

26 en 27 oktober 2016:

 

Inhoudelijke behandeling van de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Op 26 en 27 oktober 2016 zal het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, locatie Leeuwarden zich inhoudelijk buigen over de meervoudige moordzaak tegen Admilson R. en zijn broer. De behandeling staat vooralsnog de gehele dagen gepland en wordt daarin – naar verwachting – ook afgerond.
(meer…)

15 september 2016:

Pro forma-zitting in (mega) onderzoek Dagger:

 

In het (mega)onderzoek Dagger naar onder andere internationale cocaïnetransporten, voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet en andere drugsgerelateerde feiten, staat op 15 september aanstaande een pro forma-zitting gepland voor het Gerechtshof Den Haag.

 

Wanneer de inhoudelijke behandeling gepland zal staan is nog onduidelijk.

 

Klik hier voor een bericht van Crimesite naar aanleiding van het vonnis in eerste aanleg.

 

 

 

 

5 juli 2016: 

 

Levenslang niet langer per definitie een leven lang!

 

De Hoge Raad der Nederlanden heeft met arrest de dato 5 juli 2016 een hoop stof doen opwaaien in het speelveld van de levenslange gevangenisstraf in Nederland, met de stelling dat de levenslange gevangenisstraf in ons land in ieder geval niet voldoet aan de eisen van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

De Hoge Raad stelt dat een levenslange gevangenisstraf an sich niet in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar dat de uitvoering hier in Nederland de toets van artikel 3 niet kan doorstaan. De praktijk nu, voldoet dus niet aan de eisen der wet.

 

Vooralsnog houdt dat in dat de levenslange gevangenisstraf niet kan worden opgelegd, ongeacht de zwaarte van de feiten. Maar waarom is dit nu het geval?

(meer…)

1 juli 2016:

 

Wetswijziging spreekrecht slachtoffers en nabestaanden:

 

Met ingang van 1 juli 2016 hebben slachtoffers en nabestaanden een uitgebreider spreekrecht binnen de strafzitting. Eerder was het zo dat deze benadeelden enkel mochten spreken over de impact van de strafbare feiten, maar nu mogen zij zich met deze uitbreiding ook uitlaten over het bewijs in de strafzaak én de strafmaat.

 

Wij zullen de ontwikkelingen als gevolg van deze wetswijziging op de voet volgen.

 

Klik hier voor de website van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor meer informatie.

15 juli 2016:

 

Pro forma zitting in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Op 15 juli 2016 zal de meervoudige strafkamer in het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden een tweede pro forma zitting houden in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.

 

(meer…)

 

2 juni 2016:

 

Ontwikkelingen levenslang: doodzonde.

 

Op 2 juni 2016 verscheen de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de ontwikkelingen ‘om de levenslange gevangenisstraf levensvatbaar te houden’.

 

De brief is teleurstellend en de ontwikkelingen die in lijn van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hadden kunnen worden ingezet, blijven uit. Nu blijkt namelijk duidelijk dat de Staatssecretaris pas tot wijzigingen in het huidige stelsel komt, wanneer hij daar door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, de Nationale Ombudsman, de civiele rechter, de strafrechter en het Europees Hof toe gedwongen wordt.

(meer…)

26 april 2016:

 

Baanbrekend arrest Europees Hof over levenslang:

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op dinsdag 26 april 2016 een baanbrekend arrest gewezen in de zaak Murray versus Nederland. Daarmee krijgt Nederland een tik op de vingers met betrekking tot de levenslange gevangenisstraf, en het inhumane karakter dat deze straf nu draagt in de Nederlandse praktijk.

(meer…)

26 april 2016:

 

Verzoek nader onderzoek in meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Mevrouw mr. C.G.J.E. Lut heeft op 18 april jongstleden, gedurende de eerste regiezitting in het hoger beroep in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R., ten overstaan van het Gerechtshof Leeuwarden, verzocht om aanvullend onderzoek.

 

(meer…)

18 april 2016:

 

Recordbedrag aan vergoeding ex-verdachten:

 

Nog nooit kregen zoveel ex-verdachten een vergoeding wegens onterecht gemaakte kosten of onterecht ondergane hechtenis.

 

(meer…)

1 april 2016:

 

Ontwikkelingen levenslange gevangenisstraf:

 

Vandaag is bekend geworden dat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Dijkhoff, een wetsvoorstel voorbereidt in het kader van de levenslange gevangenisstraf. Daarmee zou perspectief op terugkeer in de maatschappij worden geboden, aan levenslanggestraften. Zo berichten onder andere Trouw en de NOS.

 

(meer…)

31 maart 2016:

 

Uitspraak kort geding inzake bijstand gedurende politieverhoor:

 

Vandaag heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in het kort geding tussen de NVSA en NVJSA en de Staat der Nederlanden en de Raad voor Rechtsbijstand, inzake de bijstand gedurende het politieverhoor.

 

(meer…)

18 april 2016:

 

Regiezitting in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden zal op 18 april 2016 een regiezitting houden in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R. en zijn broer. Cliënt is in eerste aanleg door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 jaren, alsmede een tbs maatregel, met dwangverpleging. Tegen het vonnis van de Rechtbank zijn zowel cliënt, als het Openbaar Ministerie in hoger beroep.

 

(meer…)

17 maart 2016:

 

Kort geding inzake bijstand gedurende politieverhoor:

 

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (hierna NVSA) heeft bekendgemaakt dat het kort geding tegen de Staat der Nederlanden en de Raad voor de Rechtsbijstand, zal worden behandeld op 17 maart 2016.

 

(meer…)

 26 februari 2016:

 

Voorwaardelijke invrijheidstelling niet herroepen, ondanks ‘wangedrag’ gedurende detentie:

 

De voorwaardelijke invrijheidstelling is voor sommigen nog een vreemd instituut. Daar, waar werd gedacht dat de veroordeelde per definitie na tweederde van zijn straf op vrije voeten komt, is vandaag de dag niets minder waar.

 

Op 1 april 2012 is de Wet voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling in werking getreden. Deze wet is een voortvloeisel van (onder andere) het kabinetsbesluit inzake het terugdringen van recidive en het ‘Veiligheid begint bij voorkomen’-project.

 

(meer…)

1 maart 2016:

 

Raadsman bij politieverhoor:

 

Per 1 maart 2016 heeft de verdachte het recht om gedurende een verhoor bij de politie te worden bijgestaan door een advocaat. Dit heeft de Hoge Raad bepaald, middels arrest de dato 22 december 2016. Dit betekent dat zodra een verdachte aangehouden wordt, hij gewezen dient te worden op het recht om voorafgaand aan het verhoor een advocaat te spreken, en dat hij ook het recht heeft op bijstand gedurende het verhoor; de zogenoemde verhoorbijstand.

 

(meer…)

23 december 2015:

 

Vonnis in zaak verdenking poging tot doodslag op vier agenten op A27:

 

De Meervoudige Strafkamer in de Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda, oordeelde vandaag dat de van meervoudig poging doodslag verdachte man, daarvan dient te worden vrijgesproken. De Rechtbank veroordeelt de man wel voor de poging zware mishandeling, meermalen gepleegd.

 

(meer…)

24 november 2015:

 

Baanbrekend vonnis in meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Op 24 november 2015 heeft de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen een baanbrekend vonnis gewezen in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R. De Rechtbank ging niet mee in de eis van het Openbaar Ministerie tot een levenslange gevangenisstraf, maar oordeelde – moedig – dat een levenslange gevangenisstraf in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

 

(meer…)

5 november 2015:

 

Inhoudelijke behandeling grootschalige diefstal van diesel:

 

Na eerdere aanhouding van de zaak, zal de meervoudige strafkamer in de Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda, zal zich op 5 november 2015 inhoudelijk buigen over twee verdachten van een diefstal van diesel, hetgeen op grote schaal en vermoedelijk in organisatorisch verband, gebeurde in optiek van het Openbaar Ministerie.

26 oktober 2015: 

 

Eis levenslang in meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft op 26 oktober 2015 een levenslange gevangenisstraf geëist in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.

 

(meer…)

26 en 27 oktober 2015:

 

Inhoudelijke behandeling van de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Op 26 en 27 oktober 2015 zal de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, verder gaan met de inhoudelijke behandeling van de moordzaak tegen Admilson R. Na de behandeling van de feiten, het horen van de deskundigen en de vorderingen benadeelde partijen op 13, 14 en 15 oktober jl., zal op 26 oktober 2015 het requisitoir van het Openbaar Ministerie plaatsvinden. Op 27 oktober 2015 zal de verdediging haar pleidooi houden, en is ruimte voor repliek en dupliek.

 

De uitspraak zal volgen op 24 november 2015.

13 t/m 15 oktober 2015:

 

Inhoudelijke behandeling van de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

In de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, zal op 13 tot en met 15 oktober 2015 de inhoudelijke behandeling plaatsvinden in de moordzaak contra Admilson R. Gedurende deze dagen zullen de feiten besproken worden, zullen nabestaanden gebruik maken van hun spreekrechter – en zal hun vordering benadeelde partij nader worden toegelicht, en zullen getuigen-deskundigen door de verdediging worden gehoord.

 

(meer…)

31 augustus 2015:

 

Contra-expertise in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R. gereed:

 

In de meervoudige moordzaak tegen Admilson R. is cliënt, alsmede zijn broer, gedurende zeven weken onderzocht in de Penitentiaire Inrichting Vught. Daartoe is een speciale afdeling binnen deze inrichting, op verzoek van de verdediging, ingericht als klinische observatie-unit, waarbij externe, door het kabinet rechter-commissaris aangewezen deskundigen, cliënt en zijn broer hebben onderzocht.

 

(meer…)

27 augustus 2015:

Inhoudelijke behandeling grootschalige diefstal van diesel:

Na aanhouding van de zaak op 13 juli 2015, zal de meervoudige strafkamer in de Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda, zal zich op 27 augustus 2015 inhoudelijk buigen over twee verdachten van een diefstal van diesel, hetgeen op grote schaal en vermoedelijk in organisatorisch verband, gebeurde in optiek van het Openbaar Ministerie.

15 juli 2015: 

 

Als een aangifte niet kloppend is, is deze dan ook onmiddellijk vals? 

 

Dat politie en justitie hard inzetten op de vervolging van verdachten van valse aangiftes, en zeker op valse aangiftes van verkrachting, blijkt uit de jurisprudentie. Politie en justitie spenderen uren aan het afnemen van aangiftes, het verder verrichten van onderzoek naar de waarheid van die aangiftes en de eventuele vervolging van de perso(o)n(en) die in die aangiftes genoemd worden, en wanneer dan blijkt dat de aangifte vals is, dient vervolging ingezet te worden tegen de initiële aangeefster. Kosten noch moeiten worden in deze gevallen, tot twee maal toe, gespaard. En daar dient de ‘valse aangever’ in optiek van het Openbaar Ministerie, zich vervolgens voor de verantwoorden.

 

(meer…)

 

13 juli 2015:

 

Inhoudelijke behandeling grootschalige diefstal van diesel:

 

De meervoudige strafkamer in de Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda, zal zich op 13 juni 2015 inhoudelijk buigen over twee verdachten van een diefstal van diesel, hetgeen op grote schaal en vermoedelijk in organisatorisch verband, gebeurde in optiek van het Openbaar Ministerie.

 

 

23 juni 2015:

 

Pro forma zitting in zaak verdenking poging tot doodslag op vier agenten op A27:

 

De meervoudige strafkamer in de Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda, zal zich op 23 juni 2015 in een pro forma zitting, buigen over onderzoekswensen van de verdediging, in de zaak betreffende een verdenking van poging tot doodslag op vier politieagenten, op de Rijksweg A27.

 

(meer…)

18 juni 2015:

 

Zijn afgeschermde, en dus beperkt toegankelijke facebook-berichten, smadelijk?

 

Wanneer men woorden uit, die weliswaar waar zijn, maar die daarbij ook iemands eer of goede naam aanranden, kan men zich schuldig maken aan smaad op grond van artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht luidt namelijk:

 

Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 

In een tijd waarin twitter, instagram en facebook hoogtij vieren, en de (wereld)bevolking naar hartelust emoties en opinies uit, ligt smaad op de loer. Want, wanneer je zegt wat je voelt en denkt, en wanneer dit weliswaar de waarheid is, kan dat alsnog betekenen dat dit iemands eer en/of goede naam aanrandt, als gevolg waarvan de emoties en opinies smadelijk zijn.

 

(meer…)

2 juli 2015:

 

Inhoudelijke behandeling drugslaboratoria Woudrichem en Raamsdonksveer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch:

 

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch buigt zich op 2 juli 2015 over het lopende onderzoek naar drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij productieprocessen van synthetische drugs in Woudrichem en Raamsdonksveer.

 

(meer…)

15 juni 2015:

 

Contra-expertise in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

In de meervoudige moordzaak tegen Admilson R. wordt cliënt op dit moment klinisch onderzocht in de Penitentiaire Inrichting Vught, in het kader van een klinische contra-expertise. De resultaten van dit onderzoek zullen naast de resultaten van het onderzoek in het Pieter Baan Centrum te Utrecht worden gelegd, welke resultaten eerder dit jaar aan de verdediging werden verstrekt.

(meer…)

9 juni 2015:

 

Pro forma zitting in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

In de meervoudige moordzaak tegen Admilson R. staat op 9 juni 2015 een pro forma zitting gepland in de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

(meer…)

15 april 2015:

 

Steekincident Penitentiaire Inrichting Haarlem: geen poging doodslag of poging zware mishandeling:

 

Cliënt werd verdacht van het, door met een afgeslepen lepel in de halsstreek van een medeverdachte steken, plegen van een poging doodslag, dan wel subsidiair een poging zware mishandeling en meer subsidiair, het plegen van een mishandeling.

 

Ter terechtzitting van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch werd door de verdediging bepleit dat geen sprake is geweest van (voorwaardelijk) opzet op de dood, dan wel op enig zwaar lichamelijk letsel van de aangever. Meer specifiek doelde de verdediging daarbij op het ontbreken van een aanmerkelijke kans op de dood, dan wel op enig zwaar lichamelijk letsel van de aangever, gelet op het letsel van aangever, de scherpte van de lepel en het feit dat onvoldoende duidelijk is geworden met welke kracht, hoe vaak en op welke wijze het letsel tot stand zou zijn gekomen. In optiek van de verdediging kon daarom alleen tot een bewezenverklaring van de mishandeling worden gekomen.

 

(meer…)

31 maart 2014:

 

Vonnis voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch:

 

Beëindiging woonbegeleidingsovereenkomst directe grond beëindiging huurovereenkomst?

 

Op 31 maart 2014 wees de voorzieningenrechter in de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch vonnis in een kort gedingprocedure ten aanzien van een zeer actueel onderwerp: de verhouding tussen een zorgovereenkomst (woonbegeleidingsovereenkomst) en een daaraan gekoppelde huurovereenkomst (met een woningbouwcorporatie).

(meer…)

20 maart 2015:

 

Vordering verlenging TBS met voorwaarden afgewezen na ‘slechts’ twee jaar behandeling:

 

Bij vonnis de dato 5 april 2013 is aan cliënt de maatregel van terbeschikkingstelling (hierna tbs) met voorwaarden opgelegd, wegens doodslag op zijn echtgenote.

 

Cliënt is ontoerekeningsvatbaar geacht in het kader van die doodslag, omdat hij als gevolg van een hersenoperatie, een hypofysetumor, een eventueel delier na de narcose ten behoeve van die operatie en foutieve medicatie, ten tijde van de doodslag in een actieve psychose verkeerde. Kort gezegd kan hem daarom niet worden toegerekend wat er is gebeurd.

 

Nadat cliënt bijna twee jaar een tbs-maatregel heeft ondergaan, diende de Officier van Justitie een vordering verlenging van voornoemde tbs-maatregel in. Het Openbaar Ministerie stelde, kort gezegd, dat zij niet kon begrijpen hoe een man, na ‘slechts’ twee jaar behandeling zo perfect kon functioneren, als gevolg waarvan het nu beëindigen van de maatregel een te groot risico op gevaar voor de maatschappij zou vormen.

 

(meer…)

17 maart 2015:

 

Verzoek klinische contra-expertise toegewezen in de moordzaak contra Admilson R. 

 

De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen heeft op dinsdag 17 maart 2015 het verzoek van de verdediging van Admilson en Marcos R., tot het uitvoeren van een klinische contra-expertise, toegewezen. De broers zullen daarvoor in de komende maanden ter observatie worden geplaatst in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in de Penitentiaire Inrichting te Vught.

 

Het voorgaande is een absolute doorbraak in de effectuering van het recht op contra-expertise aan de zijde van de verdediging, en verdient extra uitleg.

 

(meer…)

17 maart 2015:

 

Regiezitting in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Op 17 maart aanstaande zal een derde regiezitting plaatsvinden in de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen in de zaak tegen Admilson R.

(meer…)

3 maart 2015:

 

Geen strafvervolging naast alcoholslotprogramma:

 

Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak rondom het opleggen van deelname aan een alcoholslotprogramma in combinatie met eventuele strafvervolging.
(meer…)

17 februari 2015:

 

Vrijspraak in zaak roofoverval Valkenbergpark Breda:

 

De meerderjarige verdachte van een roofoverval in het Valkenbergpark te Breda in maart 2014, is daarvan door de Rechtbank Zeeland – West – Brabant, locatie Breda integraal vrijgesproken. Cliënt werd verdacht van het medeplegen van een diefstal met geweld in het Valkenbergpark, waarbij alle medeverdachten minderjarig waren. Namens de verdediging werd bepleit dat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bestond voor het feit dat cliënt daadwerkelijk enige handelingen heeft verricht in het Valkenbergpark, en dat evenmin sprake kan zijn van medeplegen van die handelingen, nu de enkele aanwezigheid van cliënt in het park daarvoor onvoldoende is.

(meer…)

16 februari 2015:

 

Pro Formazitting in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

Op 16 februari aanstaande zal wederom een pro forma zitting plaatsvinden in de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen in de zaak tegen Admilson R. (meer…)

21 januari 2015:

 

Advies Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad inzake alcoholslotprogramma:

 

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft de Hoge Raad geadviseerd om de beslissingen in stand te laten waarbij het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk werd verklaard in haar vervolging, omdat aan de betreffende verdachte(n) ook al een alcoholslotprogramma zou zijn opgelegd.

(meer…)

13 januari 2015:

 

Steekincident Penitentiaire Inrichting Haarlem:

 

De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch heeft de behandeling van de strafzaak tegen de verdachte van een steekincident in de Penitentiaire Inrichting te Haarlem aangehouden tot woensdag 1 april 2015.

(meer…)

19 december 2014:

 

Steekincident Penitentiaire Inrichting Haarlem:

 

De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch heeft de behandeling van de strafzaak tegen de verdachte van een steekincident in de Penitentiaire Inrichting te Haarlem aangehouden tot 13 januari 2015.

(meer…)

16 december 2014:

Tegenonderzoek naar de geestesgesteldheid in de meervoudige moordzaak tegen Admilson R.:

 

De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen heeft vandaag het verzoek van de verdediging in de zaak tegen de 30-jarige Admilson R. om tegenonderzoek te gelasten toegewezen. Admilson R. (hierna cliënt) wordt ervan verdacht tezamen met zijn broer, in november 2014 de heer B. Smit om het leven te hebben gebracht in het Nationaal Park Dwingelderveld. Daarnaast wordt cliënt, eveneens tezamen met zijn broer, verdacht van het om het leven brengen van het echtpaar Veenendaal te Exloo, in juli 2013.

(meer…)

4 december 2014:

 

Regiezitting drugslaboratoria Woudrichem en Raamsdonksveer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch:

 

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch boog zich vandaag wederom over het lopende onderzoek naar drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij productieprocessen van synthetische drugs in Woudrichem en Raamsdonksveer.

(meer…)

2 december 2014:

 

Arrest Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch:

Beëindiging woonbegeleidingsovereenkomst directe grond beëindiging huurovereenkomst?

 

Op 2 december 2014 wees het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch arrest in een kort gedingprocedure ten aanzien van een zeer actueel onderwerp: de verhouding tussen een zorgovereenkomst (woonbegeleidingsovereenkomst) en een daaraan gekoppelde huurovereenkomst (met een woningbouwcorporatie).

(meer…)

31 maart 2014: 

 

Vonnis voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch:

Beëindiging woonbegeleidingsovereenkomst directe grond beëindiging huurovereenkomst?

 

Op 31 maart 2014 wees de voorzieningenrechter in de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch vonnis in een kort gedingprocedure ten aanzien van een zeer actueel onderwerp: de verhouding tussen een zorgovereenkomst (woonbegeleidingsovereenkomst) en een daaraan gekoppelde huurovereenkomst (met een woningbouwcorporatie).

(meer…)

30 januari 2014:

 

Uitspraak in zaak woningexplosie Riel:

 

Op 4 december 2012 heeft in een woonhuis aan het Zandeind te Riel een gasexplosie plaatsgevonden. Ter plekke werd cliënt onmiddellijk aangehouden als bewoner en eigenaar van het pand. Cliënt werd verdacht van het – al dan niet opzettelijk – veroorzaken van een gasexplosie, dan wel het – al dan niet opzettelijk – veroorzaken van een brand.

(meer…)

5 april 2013:

 

Dood echtgenote geen moord, maar doodslag: TBS met voorwaarden:

 

Cliënt werd verdacht van het op 27 maart 2012 te Oosterhout, opzettelijk, en met voorbedachten raad, om het leven brengen van zijn echtgenote. Door de verdediging werd bepleit dat cliënt vrijgesproken behoorde te worden van de ten laste gelegde moord, alsmede dat vrijspraak behoorde te volgen ten aanzien van de doodslag omdat:

 

‘Het cliënt heeft ontbroken aan ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen daarvan, en er dus geen sprake kan zijn van (willens en wetens) opzettelijk handelen. Van voorwaardelijk opzet kan om die reden ook geen sprake zijn.’

(meer…)